Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ แหล่งเรียนออนไลน์ครู
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
อ่านทั้งหมด
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560 (ตั้งข้อสอบจากข่าว 106)
+ เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ ; Active learning (ตั้งข้อสอบจากข่าว 105)
+ การพัฒนากำลังคนในแต่ภาคของ ศธ. (ตั้งข้อสอบจากข่าว 104)
+ 11 ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 (ตั้งข้อสอบจากข่าว 103)
+ บิ๊กดาต้ากับการปฎิรูประบบการศึกษา(ตั้งข้อสอบจากข่าว 102)
 
อ่านทั้งหมด
+ หลักสูตรการเขียนวิสัยทัศน์และแนวทางพัฒนางาน หน่วยงานหรือสถานศึกษา (วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 ที่โรงแรมวสุ จ.มหาสารคาม)
+ หลักสูตรบริหารเขตพื้นที่การศึกษาอย่างไรให้เกิดผล หลีกพ้นความผิดวินัย ห่างไกลคุก (ขณะนี้ไม่มีการอบรม)
+ หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ผู้บริหารการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา ประจำเดือน กันยายน และ ตุลาคม 2559
+ หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ผู้บริหารการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา ประจำเดือน มีนาคม และ เมษายน พ.ศ. 2559
+ หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และหลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆจัดโดยบ้านสอบครู (ประจำปี 2558)
 
อ่านทั้งหมด
+ เกณฑ์การคัดเลือกศึกษานิเทศก์ สพฐ.
+ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกศึกษาธิการจังหวัด
+ สอบท้องถิ่น อบต 2560 เปิดให้สมัครสอบแล้ว!!! 21,605 อัตรา
+ ชงปี 62 สอบตั๋วครูวัด11 มาตรฐานความรู้
+ เผยเกณฑ์สอบครูผู้ช่วยแนวใหม่
 
อ่านทั้งหมด
+ ยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนรองรับ EEC (ถามตอบจากข่าว 200)
+ การติดตามการใช้เงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี(ถามตอบจากข่าว 199)
+ สพฐ.จัดสรรเงินรายหัวให้ รร.จัดอนุบาล 3 ขวบ(ถามตอบจากข่าว198)
+ หนุนผลิตครู 4 ปี แทนครู 5 ปีที่ผลเสียเพียบ(ถามตอบจากข่าว 197)
+ ทิศทางการประเมินผลของนักเรียนแนวใหม่ (ถามตอบจากข่าว 196)
 
อ่านทั้งหมด
Untitled Document
 
บ้านสอบครูขอเชิญทุกท่าน
เข้าร่วมเป็นสมาชิกบ้านโดย
ท่านสามารถเลือกที่จะสมัคร
เป็นสมาชิกทั่วไปและหรือเป็น
สมาชิกประเภท VIP ภายใต้
เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์...


     
   
   
   
   
     
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin