Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
+ หลักฐานประกอบวิชาชีพครู
อ่านทั้งหมด
+ ครม.อนุมัติแต่งตั้งบอร์ด กพฐ. ชุดใหม่(ตั้งข้อสอบจากข่าว 80)
+ แนวทางพัฒนาการศึกษาของซูเปอร์บอร์ด (ตั้งข้อสอบจากข่าว 79)
+ กองทุนลดความเหลื่อมล้ำการศึกษา (ตั้งข้อสอบจากข่าว 78)
+ สกศ. เตรียมพัฒนาข้อมูลการศึกษาเฉพาะทาง (ตั้งข้อสอบจากข่าว 77)
+ นโยบายการตรวจราชการ ศธ.ปี 2561 (ตั้งข้อสอบจากข่าว 76)
 
อ่านทั้งหมด
+ หลักสูตรการเขียนวิสัยทัศน์และแนวทางพัฒนางาน หน่วยงานหรือสถานศึกษา (ขณะนี้ไม่มีการอบรม)
+ หลักสูตรบริหารเขตพื้นที่การศึกษาอย่างไรให้เกิดผล หลีกพ้นความผิดวินัย ห่างไกลคุก (ขณะนี้ไม่มีการอบรม)
+ หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ผู้บริหารการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา ประจำเดือน กันยายน และ ตุลาคม 2559
+ หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ผู้บริหารการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา ประจำเดือน มีนาคม และ เมษายน พ.ศ. 2559
+ หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และหลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆจัดโดยบ้านสอบครู (ประจำปี 2558)
 
อ่านทั้งหมด
+ เปิดสอบท้องถิ่น รับ 85 ตำแหน่ง 21,605 อัตรา
+ การสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
+ สถาบันอุดมศึกษาที่มีผู้เรียนสอบติดครูผู้ช่วยมาก
+ คัดเลือกบุคลากร 38 ค (2) ประเภททั่วไปเป็นวิชาการ
+ มฐ.ตำแหน่งข้าราชการท้องถิ่นที่จะสอบทั่วประเทศ
 
อ่านทั้งหมด
+ ยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนรองรับ EEC (ถามตอบจากข่าว 200)
+ การติดตามการใช้เงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี(ถามตอบจากข่าว 199)
+ สพฐ.จัดสรรเงินรายหัวให้ รร.จัดอนุบาล 3 ขวบ(ถามตอบจากข่าว198)
+ หนุนผลิตครู 4 ปี แทนครู 5 ปีที่ผลเสียเพียบ(ถามตอบจากข่าว 197)
+ ทิศทางการประเมินผลของนักเรียนแนวใหม่ (ถามตอบจากข่าว 196)
 
อ่านทั้งหมด
Untitled Document
 
บ้านสอบครูขอเชิญทุกท่าน
เข้าร่วมเป็นสมาชิกบ้านโดย
ท่านสามารถเลือกที่จะสมัคร
เป็นสมาชิกทั่วไปและหรือเป็น
สมาชิกประเภท VIP ภายใต้
เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์...


     
   
   
   
   
     
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin