ค้นหา

แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นแผนแม่บทในการจัดการศึกษาชาติ 20 ปี

คำตอบ ; ก. เป็นกฎหมายแม่บทจัดการศึกษา   คลิกรายละเอียดคำตอบ

 

ความเห็นของผู้ชม