ค้นหา

การบริหารงานการเงินสินทรัพย์ การดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารงานสินทรัพย์

การบริหารงานการเงินสินทรัพย์ ;  การดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารงานสินทรัพย์

  • การขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ 
  • การขอใช้ที่ราชพัสดุของสถานศึกษา
  • การขอใช้ที่ราชพัสดุของสถานศึกษาโโยหน่วยงานอื่น
  • การขอรื้อถอนอาคารและสิ่งก่อสร้างในที่ราชพัสดุ

ความเห็นของผู้ชม