ค้นหา

การบริหารงานแผนและนโยบาย งานการบริหารจัดการศึกษา

การบริหารงานแผนและนโยบาย  ; งานการบริหารจัดการศึกษา

  • แผนนโยบายการจัดการศึกษษ
  • หลักการ แนวคิด ทฤษฎีบริหารจัดการศึกษา
  • หลักการ แนวคิด ทฤษฎีบริหารจัดการภาครัฐ

ความเห็นของผู้ชม