ประเทศไทย 4.0 โมเดลเศรษฐกิจใหม่

ตั้งแต่ผมจำความได้  ประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนาน่าจะอยู่ชั้นประถมปลาย บัดนี้ล่วงเลยมากว่า 40 กว่าปีแล้ว ประเทศไทยก็ยังเป็นประเทศกำลังพัฒนาอยู่” แต่เมื่อไม่นานมานี้ น่าจะเป็นแสงสว่างแล้ว โจทย์คงจะได้ถูกแก้แล้ว และจะได้เห็น ประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนา แล้วจริง ๆ (ในชีวิตนี้)  

หลายท่านคงผ่านหูผ่านตาคำว่า ประเทศไทย 4.0หรือ “ไทยแลนด์ 4.0” มาบ้างแล้ว แต่ก็เชื่อว่า หลายท่านยังไม่รู้จัก“ประเทศไทย 4.0  หรือ อาจจะรับรู้แต่ไม่สนใจ เราลองอ่านข้อเขียนสั้น ๆ ต่อไปนี้ดูดีไหม อย่างน้อยก็เพื่อประดับความรู้ ตอบได้หากมีคนถาม หรือ บอกต่อ โดยเฉพาะวงครู บา อาจารย์ หรือ แม้แต่คนทั่วไป เพราะเราอยู่ประเทศไทย ไม่เสียหายที่จะรู้จัก  “ไทยแลนด์4.0” ใช่ไหมครับ  

แต่ก่อนอื่น เพื่อให้เข้าบรรยายกาศทางด้านวิชาการประเมินผล ขอตั้งคำถามและหาคำตอบระหว่างอ่านเรื่อง ดังนี้

 

ถาม ; นโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 มีเป้าหมายหลักเรื่องใด

ตอบ ;    ก. เศรษฐกิจ

              ข. การเมือง