ค้นหา

ชุมชนครูรักอ่าน

 

เว็บไซต์ "ครูรักอ่าน" มีจุดประสงค์ เพื่อ

 

1. ส่งเสริม กระตุ้นการอ่านของครู บุคลากรการศึกษา เพื่อพัฒนาตนและพัฒนางาน

2. บอกเล่าเรื่องราว ข้อคิด ประสบการณ์ที่สร้างสรรค์ที่ได้จากการพบเห็น และการอ่าน

3. เป็นสื่อกลาง ประสาน สร้างเครือข่าย จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านของครู บุคลากรการศึกษาและนักเรียน

 

คลิกสมัครสมาชิก >>>

 

 

ความเห็นของผู้ชม