การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อเขียน …. เข้าใจทิศทางในการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการอย่างนี้… ผมได้แบ่งเป็นสองตอน เพราะสาระมันมาก และเกี่ยวข้องกัน ตอนแรกเป็นนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

Continue reading »

สมรรถนะสำคัญไฉน ทำไมต้องสอบ (2)

จากตอนที่ 1  ผมชี้ประเด็นเอาไว้ว่า สมรรถนะเป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจาก ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคคลในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ มีผลงานที่โดดเด่นกว่าคนอื่น

Continue reading »

สมรรถนะสำคัญไฉน ทำไมต้องสอบ (1)

ในการสรรหาบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้บริหาร หรือเลื่อนระดับผู้บริหารทุกหน่วยงาน ทุกสายงาน มักมีการประเมินสมรรถนะ ดังเช่น การคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

Continue reading »

ใครจะเป็นผู้ตัดสิทธิ์สมัครสอบครูผู้ช่วยหลายแห่ง

อำนาจในการตัดสิทธิ์ผู้สมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วยกรณีสมัครหลายแห่ง ข้อเขียนนี้เป็นความรู้ ใช้เป็นกรณีศึกษา นำสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อประเทืองและเสริมปัญญา ต่อกรณีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล

Continue reading »

ตอบสัมภาษณ์อย่างไรให้คะแนนใกล้ 50

…จินตนาการเหนือกว่าความรู้…ไอสไตน์พูดเอาไว้  ขณะที่นักพูดสร้างแรงจูงใจหลายท่าน ก็กล่าวว่า …หากเราคิดและจิตนาการเป็นภาพใส่อารมณ์ร่วมเข้าไปด้วย สิ่งที่จินตนาการนั้นก็จะเป็นผลจริง

Continue reading »

เทคนิคการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสอบแข่งขัน(2)

เคยไหม ที่เห็นผู้เข้าสอบบอกว่า อ่านมามาก ท่องทุกอย่าง ติวมาเป็นสิบ ๆ ครั้ง  แต่เงิบ !! เมื่ออกจากห้องสอบ

Continue reading »

เทคนิคการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสอบแข่งขัน(1)

ท่านได้หยิบหนังสือมาอ่านเพื่อเตรียมสอบ(ครูผู้ช่วย) หรือยัง? หากยัง !! เริ่มได้เลย เริ่มแต่เดี๋ยวนี้ เริ่มได้เลยครับ เสียงระฆังแห่งการสอบประจำปีนี้ เริ่มขึ้นแล้ว สนามใหญ่เป็นการสอบแข่งขัน

Continue reading »

3 ด่านสำคัญที่จะฟันฝ่าไปสู่ ”ครูผู้ช่วย” ดั่งใจหวัง

มีหลายแสนคน..ใฝ่ฝันอยากทำงานราชการ เพราะเป็นอาชีพที่มีเกียรติ มั่นคง มีเงินเดือน มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์นานา แม้เกษียณอายุราชการไปแล้วรัฐบาลยังเลี้ยงดูไปจนวันตาย

Continue reading »