สามเสาหลักของประชาคมอาเซียน

….การศึกษาจัดไว้ในเสาใดของประชาคมอาเซียน…. เรื่องของ “ประชาคมอาเซียน” นี้ หากเราท่านอยู่ในวงการศึกษาจะเป็นอะไรที่ชินหูมาก โดยเฉพาะวลีที่ว่า ”เราจะเตรียมตัวอย่างไรเพื่อเข้าสู่อาเซียน”

Continue reading »

ครูผู้ช่วย บรรจุได้ 3 เดือน 15 วัน ได้เลื่อนเงินเดือนหรือไม่

ประเด็น …การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม กฎ ก.ค.ศ. … เรื่องของเงินเดือน เป็นอะไรที่สำคัญมาก มันคือรายรับประจำเดือน โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานประจำ

Continue reading »

โทษพักใช้ใบประกอบวิชาชีพนานแค่ไหน

การนำเสนอข้อสอบ ทั้งที่เป็นข้อสอบเก่า ที่เคยออกมาของการสอบสายครูทุกตำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นสอบแข่งขันหรือคัดเลือกในตำแหน่งครูผู้ช่วย บุคลากรทางการศึกษา สอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา

Continue reading »