สมรรถนะสำคัญไฉน ทำไมต้องสอบ (2)

จากตอนที่ 1  ผมชี้ประเด็นเอาไว้ว่า สมรรถนะเป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจาก ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคคลในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ มีผลงานที่โดดเด่นกว่าคนอื่น

Continue reading »

สมรรถนะสำคัญไฉน ทำไมต้องสอบ (1)

ในการสรรหาบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้บริหาร หรือเลื่อนระดับผู้บริหารทุกหน่วยงาน ทุกสายงาน มักมีการประเมินสมรรถนะ ดังเช่น การคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

Continue reading »

ใครจะเป็นผู้ตัดสิทธิ์สมัครสอบครูผู้ช่วยหลายแห่ง

อำนาจในการตัดสิทธิ์ผู้สมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วยกรณีสมัครหลายแห่ง ข้อเขียนนี้เป็นความรู้ ใช้เป็นกรณีศึกษา นำสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อประเทืองและเสริมปัญญา ต่อกรณีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล

Continue reading »

BORWORN MODLE นำพาให้ท่านสอบได้

การบรรลุเป้าหมายทำให้ท่าน “สอบได้” คือความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ร่วมกัน  หากมีคนถามว่า ความสำเร็จคืออะไร  เราจะตอบว่าอย่างไร ? เราคงมีคำตอบไปในทำนองเดียวกัน ซึ่งอาจแตกต่างกันบ้างในการเลือกใช้คำ ว่า

Continue reading »