Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ แหล่งเรียนออนไลน์ครู
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
อ่านทั้งหมด
 
17 พ.ค. 53

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วยสพฐ.ภาค ก 1 /53 (17 พ.ค.53)

 

ฐานข้อมูลประกาศผลสอบครูผู้ช่วยฯ สพฐ.ภาค ก ครั้งที่ 1 /2553

 

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2553 (สพท.1 - 20)

       สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) สพท.กทม. เขต 2 สพท.นนทบุรี เขต 2 สพท.ปทุมธานี เขต 2 สพท.สมุทรปราการ เขต 1  สพท.นราธิวาส เขต 1 สพท.นราธิวาส เขต 2 สพท.ปัตตานี เขต 1 สพท.ยะลา เขต 3  สพท.สตูล  สพท.ชุมพร เขต 2 สพท.สุราษฎร์ธานี เขต 1 สพท.สุราษฎร์ธานี เขต 2 สพท.กระบี่  สพท.ตรัง เขต 2 สพท.พังงา สพท.ภูเก็ต สพท.ระนอง สพท.กาญจนบุรี เขต 1 และสพท.กาญจนบุรี เขต 3

  http://www.sobkroo.com/detail_room_index.php?nid=453

 

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2553 (สพท.21 - 40)

       สพท.กาญจนบุรี เขต 4 สพท.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 สพท.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 สพท.เพชรบุรี เขต 2 สพท.ราชบุรี เขต 2 สพท.สมุทรสงคราม สพท.ชัยนาท  สพท.อุทัยธานี เขต 2 สพท.กำแพงเพชร เขต 1  สพท.ตาก เขต 1 สพท.นครสวรรค์ เขต 2 สพท.เพชรบูรณ์ เขต 3 สพท.อุตรดิตถ์ เขต 2 สพท.เชียงราย เขต 3 สพท.เชียงใหม่ เขต 1 สพท.เชียงใหม่ เขต 3 สพท.แพร่ เขต 1 สพท.แม่ฮ่องสอน เขต 1 และ สพท.ลำปาง เขต 1

   http://www.sobkroo.com/detail_room_index.php?nid=426

 

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2553 (สพท.41 - 55)

      สพท.ลำบาง เขต 3 สพท.ขอนแก่น เขต 2 สพท.เลย เขต 1 สพท.เลย เขต 2 สพท.เลย เขต 3 สพท.สกลนคร เขต 3   สพท.หนองคาย เขต 3 สพท.อุดรธานี เขต 3 สพท.หนองบัวลำภู เขต 2 สพท.กาฬสินธุ์ เขต 1 สพท.นครพนม เขต 2 สพท.มหาสารคาม เขต 2 สพท.ร้อยเอ็ด เขต 1 สพท.อุบลราชธานี เขต 3 และสพท.อำนาจเจริญ

    http://www.sobkroo.com/detail_room_index.php?nid=425

 

ประกาศสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2553 (สพท.56 - 69)

     สพท.ชัยภูมิ เขต 1 สพท.นครราชสีมา เขต 3 สพท.นครราชสีมา เขต 4  สพท.นครราชสีมา เขต 6 สพท.บุรีรัมย์ เขต 4 สพท.ศรีสะเกษ เขต 3 สพท.สุรินทร์ เขต 2 สพท.สุรินทร์ เขต 3 สพท.จันทบุรี เขต 2 สพท.ตราด สพท.นครนายก สพท.ระยอง เขต 2 สพท.สระแก้ว เขต 1  และ สพท.สระแก้ว  เขต 2

    http://www.sobkroo.com/detail_room_index.php?nid=424

 

บ้านสอบครูขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่ผ่านภาค ก ด้วย

ให้กำลังใจเตรียมพร้อมภาค ข ต่อไป

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin