Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ แหล่งเรียนออนไลน์ครู
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
อ่านทั้งหมด
 
4 ก.ค. 53

เตรียมจัดตั้งสถาบันนานาชาติเพื่อพัฒนาผู้บริหาร(4 ก.ค.53)

 

             นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่าสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) ได้รายงานความก้าวหน้าในการจัดตั้งสถาบันนานาชาติเพื่อพัฒนาผู้บริหารการศึกษา (The International for Development of Educational Administrators - IIDEA) ซึ่งได้มีการเตรียมการทั้งในส่วนของอาคาร สถานที่ บุคลากร หลักสูตรการฝึกอบรม สถานภาพขององค์กร และการสร้างเครือข่ายกับต่างประเทศ โดย รมว.ศธ.ได้ขอให้ สคบศ.จัดทำข้อมูลให้ครอบคลุมทุกด้าน เนื่องจากการจัดตั้งสถาบันต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

            รมว.ศธ.ได้กล่าวถึงการแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาในช่วงที่ผ่านมาว่า ต้องผ่านการอบรมจาก สคบศ.ก่อน จึงควรมีการปรับปรุง สคบศ.เพื่อให้สนองตอบต่อการแก้ปัญหาในการพัฒนาผู้บริหารการศึกษาของทุกกระทรวง ด้วย เช่นเดียวกับหลักสูตรของสถาบันอื่นๆ ที่ได้รับการรับรองจากก.พ.เมื่อจบหลักสูตร เพื่อให้สามารถบรรจุในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และระดับต้นได้

         แต่ในส่วนของ สคบศ. นั้น จัดหลักสูตรสำหรับผู้บริหารการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากก.ค.ศ.เท่านั้น จึงขอให้พัฒนาเพื่อให้มีการยอมรับมากขึ้น  และขอให้สถาบันนานาชาติที่จะเกิดขึ้นใหม่ ได้มีการเชื่อมโยงกับ สคบศ. เพื่อให้ ก.พ.ยอมรับ ซึ่งจะมีผลต่อการขับเคลื่อนตำแหน่งต่อไป.

ที่มา : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

สรุป : นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่าได้อนุมัติโครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติเพื่อพัฒนาผู้บริหารการศึกษา

 

คำถามคำตอบจากข่าว

1. คำถาม :  บทบาทของ สคบศ. ปัจจุบัน

   คำตอบ :  ส่วนราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่พัฒนาหลักสูตรและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ

2. คำถาม :  IIDEA คือ

   คำตอบ :  สถาบันนานาชาติเพื่อพัฒนาผู้บริหารการศึกษา (The International for Development of Educational Administrators)

ทุกข่าวมีถามตอบโดยบ้านสอบครู (www.sobkroo.com)   4 ก.ค. 2553

หมายเหตุ    ตัวหนาดำจุดเน้นควรรู้   สีแดงให้จำใช้ทำข้อสอบ

 

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin