Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ แหล่งเรียนออนไลน์ครู
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
อ่านทั้งหมด
 
15 ก.ค. 53

ศธ.จัดงบฯห้องสมุด 3 ดี ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รักการอ่าน(16 ก.ค. 53)

 

              นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงความคืบหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการอ่านให้เป็นวาระแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2552 ว่า ขณะนี้ กระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมไปแล้ว 2 ครั้ง คือกิจกรรมวันรักการอ่านแห่งชาติ และกิจกรรมมหกรรมอ่านเทิดไทย พร้อมกันนี้ จะส่งเสริมการอ่านให้เป็นเครื่องมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ต่อไป
              นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการยังจัดสรรงบประมาณจัดทำห้องสมุด 3ดี คือ หนังสือดี บรรยากาศดี และบรรณารักษ์ดี ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งหมด ส่วนการศึกษานอกโรงเรียนจะจัดสรรงบประมาณจัดซื้อหนังสือให้กับห้องสมุด ทั้งระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบล รวมถึงมีโครงการจัดตั้งอาสาสมัครรักการอ่านใน 5 จังหวัดนำร่อง

 

ที่มา  : ASTVผู้จัดการออนไลน์ 15 กรกฎาคม 2553 15:21 น.

สรุป : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงความคืบหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการอ่านให้เป็นวาระแห่งชาติ ว่าจัดกิจกรรมไปแล้ว 2 ครั้ง คือกิจกรรมวันรักการอ่านแห่งชาติ และกิจกรรมมหกรรมอ่านเทิดไทย พร้อมกันนี้ จะส่งเสริมการอ่านให้เป็นเครื่องมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ต่อไป

ถามคำตอบจากข่าว

1. คำถาม :  ห้องสมุด 3ดี ประกอบด้วย

   คำตอบ :  หนังสือดี บรรยากาศดี และบรรณารักษ์ดี

2. คำถาม :  ห้องสมุด 3 ดี เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมวาระแห่งชาติด้านการศึกษาเรื่องใด

   คำตอบ :  วาระแห่งชาติเรื่องการอ่าน

ทุกข่าวมีถามตอบโดยบ้านสอบครู (www.sobkroo.com)   16 ก.ค. 2553  

หมายเหตุ    ตัวหนาดำจุดเน้นควรรู้   สีแดงให้จำใช้ทำข้อสอบ

 

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin