Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ แหล่งเรียนออนไลน์ครู
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
อ่านทั้งหมด
 
5 ส.ค. 53

สทศ.พร้อมสอบโอเน็ตฉบับสั้นป.6 ม.3ก.พ.54 (6 ส.ค. 53) 

 

         ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กล่าวว่า ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.)ได้ประกาศผลสอบสอบความถนัดทั่ว ไป (แกต) และการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ (แพต) ครั้งที่ 2/2553 ใน การสอบเมื่อเดือน ก.ค.ที่ผ่านมาไปตั้งแต่เมื่อเวลา 15.00 น.ของวันที่ 4 ส.ค.นั้นซึ่งถือว่าสามารถประกาศได้เร็วจากเดิมที่กำหนดไว้วันที่ 5 ส.ค. ปรากฎว่ามีนักเรียนเข้ามาดูผลสอบแล้วถึง 130,000 คน และไม่มีปัญหาระบบล่ม

            โดยสำหรับนักเรียนที่ทราบผลคะแนนสอบ แกต/แพตของ ตนเองแล้ว ต้องการตรวจสอบกระดาษคำตอบสามารถยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบได้ตั้งแต่วันที่ 6-8 สิงหาคม 2553 เวลา 08.30-16.30 น.ค่าธรรมเนียมในการขอดูกระดาษคำตอบ วิชาละ 20 บาทต่อคนต่อวิชาหากเลยกำหนดการรับยื่นคำร้องแล้ว สทศ.จะไม่รับการยื่นคำร้องในภายหลัง และสามารถดูกระดาษคำตอบได้ในวันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2553 เวลา 09.00-16.00 น.เพียงวันเดียวเท่านั้น

 ส่วนช่วงชั้นที่ผู้เข้าสอบทำคะแนนได้มากที่สุดในแต่ละวิชามีดังนี้ แกต เข้าสอบ 222,066 คน ช่วงชั้นทำคะแนนมากที่สุด 30.01-180.00 คะแนน จำนวน 167,398 คน แพต 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ เข้าสอบ 131,335 คน ช่วงชั้น 30.01-90.00 คะแนน จำนวน 109,506 คน แพต2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เข้าสอบ 133,002 คน ช่วงชั้น 60.01-120.00 คะแนน จำนวน 116,226 คน แพต3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ เข้าสอบ 28,745 คน ช่วงชั้น 60.01-120.00 คะแนน จำนวน 19,904 คน แพต 4ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าสอบ 13,828 คน ช่วงชั้น 60.01-120.00 คะแนน จำนวน 9,911 คน แพต 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู เข้าสอบ 102,219 คน ช่วงชั้น 90.01-150.00 คะแนน จำนวน 80,981 คน

 แพต6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ เข้าสอบ 15,262 คน ช่วงชั้น 90.01-150.00 คะแนน จำนวน13,136 คน แพต7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส เข้าสอบ 3,323 คน ช่วงชั้น 60.01-120.00 คะแนน จำนวน 2,651คน แพต7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน เข้าสอบ 579 คน ช่วงชั้น 60.01-120.00 คะแนน จำนวน 425 คน แพต 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น เข้าสอบ 2,920 คน ช่วงชั้น 60.01-120.00 คะแนน จำนวน 2,084 คน แพต 7.4 ความถนัดทางภาษาจีนเข้าสอบ 5,007คน ช่วงชั้น 60.01-120.00 คะแนน จำนวน 4,164 คน แพต 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ เข้าสอบ 590 คน ช่วงชั้น 60.01-120.00 คะแนน จำนวน 490 คน และ แพต7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี เข้าสอบ 228 คน ช่วงชั้น 60.01-120.00 คะแนน จำนวน 210 คน

              ศ.ดร.อุทุมพร กล่าวต่อว่า สำหรับกรณีที่สทศ.จะปรับการจัดทำข้อสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้น ฐาน หรือ โอเน็ตของนักเรียน ป.6 และ ม.3 ที่จะสอบในปี 2554 มาเป็นข้อสอบฉบับสั้นนั้นขณะนี้สทศ.ได้กำหนดตารางสอบเรียบร้อยแล้วโดยข้อสอบ โอเน็ตของป.6 จะสอบในวันอังคารที่ 1 ก.พ. 2554 และม.3 สอบวันที่ 2 ก.พ.ทั้งหมด 8 กลุ่มสาระคือสังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ รวม 40 ข้อ ใช้เวลา 1.30 ชั่วโมง ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานและอาชีพและเทคโนโลยี จำนวน 50 ข้อใช้เวลา 1.30 น. ส่วนนักเรียนชั้นม.6 นั้น สอบวันที่ 19 ก.พ.โดยยังเป็นข้อสอบฉบับยาวจำนวน 6 วิชา คือ สังคมศึกษาฯ คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานและอาชีพและเทคโนโลยี วิชาละ 2 ชั่วโมง ประกาศผลสอบวันที่ 10 เม.ย.2554 และโรงเรียนสามารถเข้ามาดูผลสอบได้ตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. 2554

                  “เหตุผลที่สทศ.ใช้ข้อสอบโอเน็ตฉบับสั้นเพราะโรงเรียนต้นสังกัดไม่ได้นำผลสอบ โอเน็ตไปใช้ได้อย่างคุ้มค่ากับเวลาสอบ งบประมาณและแรงงานที่เสียไป ดังนั้นสทศ.จึงจัดทำข้อสอบฉบับสั้นซึ่งครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ แต่นักเรียนจะทำข้อสอบลดลง ไม่เสียเวลานาน โดยที่ผ่านมาสทศ.ได้ทำการวิเคราะห์ข้อสอบฉบับสั้นและฉบับยาวแล้วพบว่าสามารถ วัดผลได้เหมือนกัน ศ.ดร.อุทุมพรกล่าว

 

ที่มา :  คม ชัด ลึก วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2553

สรุป : สทศ.พร้อมสอบโอเน็ตฉบับสั้นป.6 ม.3 ก.พ.54 นี้ ย้ำเหตุโรงเรียนต้นสังกัดไม่ได้นำผลสอบ โอเน็ตไปใช้ได้อย่างคุ้มค่ากับเวลาสอบ งบประมาณและแรงงานที่เสียไป ขณะที่ โอเน็ตฉบับสั้นครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ แต่นักเรียนจะทำข้อสอบลดลง ไม่เสียเวลานาน แจงคะแนนช่วงชั้นผู้เข้าสอบได้คะแนนสูงสุดในแต่ละวิชา

ถามคำตอบจากข่าว

1. คำถาม :  นักเรียนสมัครสอบPAT5 หมายถึงวิชาใด

   คำตอบ :  ความถนัดทางวิชาชีพครู

2. คำถาม :  ผลคะแนนสอบ แกต/แพตใช้ทำอะไร

   คำตอบ :  ประกอบสมัครเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษา

ทุกข่าวมีถามตอบโดยบ้านสอบครู (www.sobkroo.com)   6  ส.ค. 2553  

หมายเหตุ    ตัวหนาดำจุดเน้นควรรู้   สีแดงให้จำใช้ทำข้อสอบ

 

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin