Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ แหล่งเรียนออนไลน์ครู
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
อ่านทั้งหมด
 
19 ส.ค. 53

พบเด็กใต้อ่านหนังสือไม่ออก (19 ส.ค.53)

 

             เมื่อวันที่ 18 ส.ค. นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานมหกรรมการวิจัย เพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจัดโดยสำนักงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่าง ศธ. กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ว่า จากการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในปีที่ผ่านมาพบว่า มีคุณภาพดีขึ้น เนื่องจากหน่วยงานในด้านการศึกษาหลายแห่งให้ความสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ สำหรับปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนในพื้นที่นั้น เป็นสิ่งที่ ศธ.ห่วงใยมาก เพราะผลการประเมินจากหลายหน่วยงานพบว่า มีเด็กที่จบชั้น ป.6 อ่านไม่ออกจำนวนมาก แต่ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ก็มีนโยบายลดจำนวนเด็กในกลุ่มนี้ให้ได้ โดยจัดโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการเร่งรัดการอ่านออกเขียนได้ในนักเรียนชั้น ป.3 รวมถึงเน้นเรื่องการเขียนในการเรียนการสอนมากขึ้น ใช้ข้อสอบที่เน้นบรรยาย เพื่อฝึกให้เด็กใช้ความคิด เป็นต้น ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้
             ด้าน ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ผู้อำนวยการสถาบันรามจิตติ กล่าวว่า จากโครงการความร่วมมือที่ ศธ.ทำร่วมกับ สกว. พบว่า สามารถใช้งานวิจัยแก้โจทย์ต่าง ๆ ในพื้นที่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาการอ่านเขียนไม่ได้ การเพิ่มพื้นที่การเรียนรู้ใหม่ เป็นต้น ทั้งนี้ วิธีแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้ผลดีที่สุด คือ นำเทคนิคของครูที่เชี่ยวชาญมีประสบการณ์ และอยู่ในพื้นที่นาน รวมถึงการใช้สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ มาจัดการความรู้ให้แก่เด็ก ผ่านโครงงานวิจัยของครูในพื้นที่ ซึ่งสามารถแก้ปัญหาได้ และเห็นผลอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ตนหวังว่า ศธ. กับ สกว.จะได้สานต่อโครงการต่าง ๆ ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน และใช้การวิจัยเป็นตัวแก้ปัญหาให้แก่คนในพื้นที่ต่อไป.

 

ที่มา : เดลินิวส์  วันพุธ ที่ 18 สิงหาคม 2553 เวลา 15:55

สรุป : ศึกษาธิการพบเด็กใต้จบ ป.6 อ่านหนังสือไม่ออก ชูใช้งานวิจัยไขปัญหา

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปลัด.ศธ.ชี้การจัดการศึกษาภาคใต้ดีขึ้นยังห่วงการอ่าน(19 ส.ค.53)

             18 ส.ค. ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ สำนักงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมจัดงานมหกรรมการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 โดยมีนายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ ปลัด ศธ. เป็นประธานเปิดงานและร่วมชมนิทรรศการตัวอย่างงานวิจัยที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมกันนี้ได้กล่าวเปิดงาน มีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า การแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น จำเป็นต้องใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ปัญหา ซึ่งเรื่องนี้เป็นนโยบายของ ศธ. และ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ในด้านการศึกษา ศธ. ให้ความสำคัญทั้งการเรียนสายสามัญและด้านศาสนาควบคู่กัน โดย ศธ.มีนโยบายสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถาบันปอเนาะให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมครูฟัรดูอีน รวมถึงครูอุสตาสต่าง ๆ ให้ได้รับการพัฒนา

              “ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของเด็กในพื้นที่นั้น เป็นสิ่งที่ ศธ.ห่วงใยเป็นอย่างมาก ซึ่งการประเมินจากหลายส่วนพบว่าเด็กที่จบ ป.6 อ่านไม่ออกจำนวนมาก อย่างไรก็ดีทางสพฐ. มีนโยบายที่พยายามจะลดจำนวนเด็กในกลุ่มนี้ให้ได้ เช่น โครงการเร่งรัดการอ่านออกเขียนได้ในนักเรียนชั้น ป.3 เป็นต้น และขณะนี้ในส่วนการเรียนการสอนเองได้เน้นเรื่องการเขียนมากขึ้น ทั้งข้อสอบที่เน้นบรรยาย ฝึกให้ใช้ความคิด ซึ่งหากทำให้เด็กสามารถรักการอ่าน และเขียนตอบได้มากขึ้น เชื่อว่าคุณภาพการอ่านไม่ออกก็จะลดลงได้นายเฉลียว กล่าวและว่า อย่างไรก็ตาม ผู้รับผิดชอบได้จัดทำโครงการวิจัยขนาดใหญ่ 5 ชุด ในจำนวนนี้มีงานวิจัยย่อยอีก 35 ชุดที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าภาพและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนับแต่ปี 2550-2553 ตนเชื่อว่าผลการวิจัยเหล่านี้จะเป็นประสบการณ์สำคัญที่จะทำให้บุคลากรทุกฝ่ายได้ร่วมแลกเปลี่ยนเพื่อนำไปต่อยอดการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

                 ด้าน นายอมรวิชช์ นาครทรรพ ผู้อำนวยการสถาบันรามจิตติ กล่าวว่า นับแต่ ศธ. และ สกว.ร่วมวิจัยมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 3 ปี ตนเชื่อว่าเป็นการดำเนินงานที่ได้ผลอย่างมาก วิธีแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องเน้นเรื่องใกล้ตัว คือแก้ที่ครู โดยหลักคิดที่ได้ผลดีที่สุดคือนำครูที่เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ และอยู่ในพื้นที่นาน นำเทคนิค การใช้สื่อการเรียนการสอนต่างๆ มาจัดการความรู้ผ่านโครงงานวิจัยของครูในพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ก็เห็นผลการทำงานชัดเจน

                นอกจากนี้ยังมีโครงการอื่น ๆ ที่หน่วยงาน ศธ.ดำเนินการ เช่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ที่ทำโครงการการมีงานทำในท้องถิ่น ฝึกอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานสร้างตลาดซื้อขายก็ได้รับการตอบรับที่ดี รวมถึงโครงการประกันคุณภาพโรงเรียนเอกชน การสร้างเครือข่ายการดูแลเด็กเล็ก ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก็เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การทำงานในรอบ 3 ปีนี้เราจึงได้เห็นว่าผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้หลายเรื่อง ซึ่งตนหวังว่าหลายโครงการจะได้รับการสานต่อและขณะเดียวกันเครือข่ายครูที่สร้างไว้ก็มีความเข้มแข็งพอที่จะเดินหน้าเพื่อตอบโจทย์การแก้ปัญหาอื่น ๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย

ที่มา ; คม ชัด ลึก วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2553

สรุป : ปลัด.ศธ. ชี้การจัดการศึกษาภาคใต้ดีขึ้น แต่ยังห่วงปัญหาเรื่องการอ่านออกเขียนได้ ฝาก สพฐ.เร่งแก้ไขลดจำนวน นร.กลุ่มนี้ ด้าน อมรวิชช์ชี้งานวิจัยที่ ศธ.ร่วม สกว.ทำนั้นช่วยแก้ปัญหาในพื้นที่ภาคใต้ได้มาก ระบุหัวใจสำคัญในการแก้ปัญหาคือ ครู

ถามคำตอบจากข่าว

 1. คำถาม :  ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของเด็กไทยพบในพื้นที่ใดมากที่สุด

   คำตอบ :  จังหวัดชายแดนภาคใต้

2. คำถาม :  ปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนคือ

     คำตอบ :  การจัดการเรียนการสอนของครู

ทุกข่าวมีถามตอบโดยบ้านสอบครู (www.sobkroo.com)   19  ส.ค. 2553  

หมายเหตุ    ตัวหนาดำจุดเน้นควรรู้   สีแดงให้จำใช้ทำข้อสอบ

 

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin