Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ แหล่งเรียนออนไลน์ครู
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
อ่านทั้งหมด
 
18 ก.ย. 53

ชี้ 'คุรุสภา' ต้องเป็นผู้คัดเลือกผู้แทนครู (18 ก.ย.53)

 

            นายบุญช่วย ทองศรี กรรมการคุรุสภา เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาได้มีการพิจารณากรณี ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เตรียมจัดทำร่างกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยเรื่องการสรรหาผู้แทนคุรุสภา ในคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา โดยจะกำหนดให้มีการสมัครมาจากเขตพื้นที่การศึกษาแล้วคัดให้เหลือ 2 คนในแต่ละเขตพื้นที่ฯ แล้วให้คุรุสภาเสนอรายชื่อมาอีก 2 คน รวมเป็น 4 คน ที่จะเสนอให้คณะกรรมการ ก.ค.ศ.เลือกให้เหลือเขตละ 1 คน ซึ่งแนวทางดังกล่าวแสดงว่า ผู้แทนคุรุสภาไม่ใช่ตัวแทนของครู แต่เป็นตัวแทนของ ก.ค.ศ. ซึ่งผิดวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ที่กฎหมายต้องการให้มีผู้แทนคุรุสภา 1 คน ใน 1 เขตพื้นที่ฯ และจะทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งได้ ที่ประชุมยังมีมติว่าคุรุสภาต้องการให้ใช้วิธีการรับสมัครผู้แทนคุรุสภาทุกเขตพื้นที่ฯ และคุรุสภาจะคัดสรรให้เหลือเขตละ 1 คน และนำเสนอให้ ก.ค.ศ.แต่งตั้งต่อไป ทั้งนี้อยากให้ ก.ค.ศ.ควรจะรับพิจารณาเรื่องนี้ก่อนที่จะมีมติออกมา.

ที่มา :  ไทยรัฐออนไลน์ วันเสาร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2553

สรุป : ก.ค.ศ.เตรียมจัดทำร่างกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยเรื่องการสรรหาผู้แทนคุรุสภา ซึ่งเป็นตัวแทน ก.ค.ศ. ไม่ใช่ตัวแทนของครู ...

ถามคำตอบจากข่าว

1. คำถาม :  อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภาในอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่มีกี่คน

  คำตอบ :   1 คน  

2. คำถาม :  การสรรหาอนุกรรมการในอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ดำเนินการกฎหมายใด

   คำตอบ :  กฎ ก.ค.ศ.

ทุกข่าวมีถามตอบโดยบ้านสอบครู (www.sobkroo.com)   18   ก.ย. 2553  

หมายเหตุ    ตัวหนาดำจุดเน้นควรรู้   สีแดงให้จำใช้ทำข้อสอบ

 

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin