Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ แหล่งเรียนออนไลน์ครู
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
อ่านทั้งหมด
 
18 เม.ย. 54

สมศ.พร้อมออกประเมินรอบ 3 (19 เม.ย.54)

 

          ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผอ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. เปิดเผย ความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมเพื่อออกประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ว่า ขณะนี้ สมศ.ได้ทำการอบรมเตรียมความพร้อมผู้ประเมินภายนอกระดับพื้นฐานทั่วประเทศ จำนวน 4 รุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะเดียวกันก็ได้เตรียมการจัดอบรมเตรียมความพร้อมผู้ประเมินภายนอกระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จากนั้นจะมีการจัดสอบวัดผลผู้ประเมินภายนอกระดับพื้นฐาน โดยขั้นตอนทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในเดือนพ.ค. ก่อนที่จะเริ่มออกประเมินสถานศึกษาทั้ง 3 ระดับจำนวนกว่า 8,000 แห่ง ภายในวันที่ 1 มิ.ย.นี้
          ผอ.สมศ.กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือ เนอร์สเซอรี่ ที่ถูกกำหนดให้อยู่ในข่ายที่ต้องได้รับการประเมินรอบสาม ประมาณ 30,000 แห่งนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากสำนักงบประมาณ ดังนั้นจึงยังไม่มีการประเมินภายในปี 2554 นี้แต่คาดว่าจะสามารถออกประเมินได้ในปี 2555 อย่างไรก็ตาม สมศ.ได้ประมาณการงบฯ ที่ต้องใช้สำหรับการประเมินสถานศึกษากว่า 30,000 แห่งเป็นเงินกว่า 900 ล้านบาท จากที่ได้รับการจัดสรร 400 ล้านบาท
          "สำหรับกรอบประเมินในส่วนของศูนย์เด็กเล็กนั้นจะยังคงใช้รูปแบบตัวบ่งชี้ 3 ด้าน ได้แก่ ตัวบ่งชี้พื้นฐาน ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ และตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม โดยจะปรับให้เข้าเกณฑ์การพิจารณาศูนย์เด็กเล็ก ที่มุ่งเน้นดูการพัฒนาการร่างกายโตสมวัย การสื่อสารโตสมวัย เป็นต้น" ผอ.สมศ. กล่าว.

 

ที่มา :  เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 19 เม.ย. 2554

สาระสำคัญ : สมศ.ได้ทำการอบรมเตรียมความพร้อมผู้ประเมินภายนอกระดับพื้นฐานทั่วประเทศ  สอบวัดผลผู้ประเมินภายนอกระดับพื้นฐาน ก่อนที่จะเริ่มออกประเมินสถานศึกษา ภายในวันที่ 1 มิ.ย.


คำถามคำตอบจากข่าว
1. คำถาม : ผูเป็นผอ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ.คนปัจจุบัน คือ

   คำตอบ : ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์

 2. คำถาม : เนอร์สเซอรี่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับใด

   คำตอบ :  ปฐมวัย

หมายเหตุ    เป็นคำถามวิชาความรอบรู้/งานในหน้าที่สำหรับ สายครูทุกตำแหน่ง

ถามตอบสอบครู โดย อ.บวร เทศารินทร์ วันที่  19 เม.ย. 2554  ติวออนไลน์ด้วยวีดีโออีเมล์  ติวสด

รวมคำถามคำตอบสอบครูบนเวริด์เพรส

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin