Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ แหล่งเรียนออนไลน์ครู
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
อ่านทั้งหมด
 
4 ส.ค. 54

ปฏิทินคัดเลือกครูพันธุ์ใหม่ 2554 พันคน ( 5 ส.ค.54)

 

                  เมื่อวันที่ 3 ส.ค. รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนดปฏิทินการคัดเลือกนิสิตนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ ปีการศึกษา 2554 กรณีรับนิสิตนักศึกษาครูที่กำลังศึกษาชั้นปีที่4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีทุน 1,000 คนแบ่งเป็น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 900 คน และสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา(สอศ.) 100 คน
โดยเปิดรับสมัคร วันที่ 8-10 ส.ค. สถาบันอุดมศึกษาที่ผู้สมัครรับทุนกำลังศึกษาอยู่และได้รับการคัดเลือกเป็นสถาบันผลิตครูโครงการผลิตครูพันธ์ใหม่ ฯ สอบสัมภาษณ์วันที่ 11 ส.ค. สถาบันอุดมศึกษาที่ผู้สมัครรับทุนกำลังศึกษาอยู่และได้รับการคัดเลือกเป็นสถาบันผลิตครูโครงการผลิตครูพันธ์ใหม่ฯ และประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 12 ก.ย. ทางเว็บไซต์ สกอ.www.mua.go.th

          ทั้งนี้ การบรรจุ นิสิตนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นำร่อง ปี 2552 เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. 901 คนนั้น สพฐ.กำลังดำเนินการโดยให้รายงานตัววันที่ 8-9 ส.ค.ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัด?เลือก ดำเนินการคัดเลือก สัมภาษณ์ภายใน10-11 ส.ค.สถานศึกษาสั่งบรรจุแต่งตั้งภายในวันที่ 15 ส.ค.และ ส่งคำสั่งบรรจุให้สพฐ.และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ภายในวันที่ 26 ส.ค.

ที่มา: หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย

สาระสำคัญ : สกอ. กำหนดปฏิทินการคัดเลือกนิสิตนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ ปีการศึกษา 2554

คำถามคำตอบ

1.  คำถาม :  นักศึกษาครูพันธ์ใหม่ คำว่าครูพันธ์ใหม่หมายถึงตำแหน่งบรรจุใด

    คำตอบ : ตำแหน่งครูผู้ช่วย

2. คำถาม :  องค์คณะบริหารงานบุคคลในระดับเขตพื้นที่มีหน้าที่คัดเลือกและบรรจุครุพันธ์ใหม่

     คำตอบ : อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

หมายเหตุ เป็นคำถามวิชานโยบายความรอบรู้/ กฎหมาย/งานในหน้าที่สำหรับ ผู้บริหารทุกตำแหน่ง

ถามตอบสอบครู โดย อ.บวร เทศารินทร์ วันที่   5  สิงหาคม 2554 คำถามคำตอบสอบครูบนเวริด์เพรส  ติวสอบครูยูทูป ติวออนไลน์ผู้บริหารสถานศึกษาภาค ก ติวสดสอบภาค ก

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin