Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ แหล่งเรียนออนไลน์ครู
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
อ่านทั้งหมด
 
1 ม.ค. 55

ประกาศผลสอบบุคลากรมาตรา 38 ค(2) ครบทุกเขตแล้ว (1 ม.ค.55)

 

ประกาศขึ้นบัญชีผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา ปี 2554 ดังนี้

 

1.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 (สพป.พช.3)

2.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 (ทุกตำแหน่ง)

3.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 (สพป.ยล.3)

4.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ (สพป.นค.3 เดิม)

   นิติกร  นโยบายแผน

5.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 (สพป.นม.7)

  นักจัดการงานทั่วไป    นักประชาสัมพันธ์  นักวิชการตรวจสอบภายใน  นักวิชาการ

6.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 (สพป.พย.2)

7.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 (สพป.นว.3)

8.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 (สพป.ขก.3)

จพง.ธุรการ   นักวิชาการศึกษา   นักวิชาการการเงิน

9.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 (สพป.นพ.2)

   นักทรัพยากร  นักประชาสัมพันธ์  นักวิเคราะห์นโยบาย1    2

   นักจัดการงานทั่วไป [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]   ธุรการ [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]

10.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 (สพป.นค.2)

  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

11.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 (สพป.นธ.1)

12.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 (สพป.ยล.2)

 

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin