Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
+ รวมเว็บไซต์ราชการ
+ สำนักกีฬานันทนาการ
+ กระทรวงศึกษาธิการ
+ กระทรวงวัฒนธรรม
อ่านทั้งหมด
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
+ หลักฐานประกอบวิชาชีพครู
+ เข้าใจพุทธศาสนาแค่วินาที
+ ครูรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ คลัง PISA ออนไลน์
+ เลขประชาชน 13 หลัก
+ คู่มือเข้าสอบครูผู้ช่วย
+ หลักฐานประกอบวิชาชีพครู
+ ครูสาขาขาดแคลน
+ หลักฐานของวิชาชีพครู
อ่านทั้งหมด
 
21 ก.ย. 52
สรุปหลังจากประกาศผลสอบภาค ก. มีสพท.ใดเปิดสอบภาค ข.ภาค ค.บ้าง (21 ก.ย.52)
 

สพท.ที่เปิดสอบทั้งตำแหน่งผอ.ร.ร.และตำแหน่งรองผอ.ร.ร.


1) สพท.พังงา รับสมัคร 7 – 11 ก.ย.52 สอบ 17 ก.ย.52 ประกาศผลสอบ 18 ก.ย.52
ไม่ระบุจำนวนผอ.ร.ร.และรองผอ.ร.ร.(บัญชี จ.พังงา ผอ.20 ท่าน,รองผอ.23 ท่าน)


2) สพท.ชัยภูมิ 3 รับสมัคร 7 – 11 ก.ย.52 สอบ 19 ก.ย.52 ประกาศผลสอบ 21 ก.ย.52
ผอ.ร.ร. 8 ตำแหน่ง,รองผอ.ร.ร. 3 ตำแหน่ง(บัญชี จ.ชัยภูมิ ผอ.279 ท่าน,รองผอ.74 ท่าน)
ผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง ผอ.ร.ร. 252 ท่าน,รองผอ.ร.ร. 67 ท่าน
ผลสอบตำแหน่งผอ.ร.ร.ผ่าน 39 ท่าน,รองผอ.ร.ร.ผ่าน 3 ท่าน


3) สพท.ศรีสะเกษ 3 รับสมัคร 7 – 11 ก.ย.52 สอบ 19 - 20 ก.ย.52 ประกาศผลสอบ 25 ก.ย.52
ผอ.ร.ร. 3 ตำแหน่ง,รองผอ.ร.ร. 10 ตำแหน่ง(บัญชี จ.ศรีสะเกษ ผอ.563 ท่าน,รองผอ.95 ท่าน)
ผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง ผอ.ร.ร. 535 ท่าน,รองผอ.ร.ร. 95 ท่าน


4) สพท.ราชบุรี 1 รับสมัคร 7 – 13 ก.ย.52 สอบ 27 – 28 ก.ย.52 ประกาศผลสอบ 30 ก.ย.52
ผอ.ร.ร. 9 ตำแหน่ง,รองผอ.ร.ร. 8 ตำแหน่ง(บัญชี จ.ราชบุรี ผอ.89 ท่าน,รองผอ.46 ท่าน)
ผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง ผอ.ร.ร. 88 ท่าน,รองผอ.ร.ร. 46 ท่าน


5) สพท.ลำพูน 2 รับสมัคร 7 – 13 ก.ย.52 สอบ 26 – 27 ก.ย.52 ประกาศผลสอบ 30 ก.ย.52
ไม่ระบุจำนวนผอ.ร.ร.และรองผอ.ร.ร.(บัญชี จ.ลำพูน ผอ.56 ท่าน,รองผอ.20 ท่าน)


6) สพท.เพชรบูรณ์ 3 รับสมัคร 10 – 14 ก.ย.52 สอบ 19 ก.ย.52 ประกาศผลสอบ 25 ก.ย.52
ผอ.ร.ร. 2 ตำแหน่ง,รองผอ.ร.ร. 6 ตำแหน่ง(บัญชี จ.เพชรบูรณ์ ผอ.186 ท่าน,รองผอ.64 ท่าน)
ผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง ผอ.ร.ร. 172 ท่าน,รองผอ.ร.ร. 56 ท่าน


7) สพท.นครสวรรค์ 3 รับสมัคร 10 – 16 ก.ย.52 สอบ 26 – 27 ก.ย.52 ประกาศผลสอบ 29 ก.ย.52
ผอ.ร.ร. 7 ตำแหน่ง,รองผอ.ร.ร. 8 ตำแหน่ง(บัญชี จ.นครสวรรค์ ผอ.199 ท่าน,รองผอ.87 ท่าน)
ผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง ผอ.ร.ร. 177 ท่าน,รองผอ.ร.ร. 79 ท่าน


8) สพท.ลพบุรี 2 รับสมัคร 14 – 18 ก.ย.52 สอบ 27 ก.ย.52 ประกาศผลสอบ 30 ก.ย.52
ผอ.ร.ร. 12 ตำแหน่ง,รองผอ.ร.ร. 10 ตำแหน่ง(บัญชี จ.ลพบุรี ผอ.133 ท่าน,รองผอ.32 ท่าน)


9) สพท.กระบี่ รับสมัคร 14 – 20 ก.ย.52 สอบ 26 – 27 ก.ย.52 ประกาศผลสอบ 28 ก.ย.52
ผอ.ร.ร. 14 ตำแหน่ง,รองผอ.ร.ร. 8 ตำแหน่ง(บัญชี จ.กระบี่ ผอ.46 ท่าน,รองผอ.41 ท่าน)


-----------------------------หมดเขตรับสมัครแล้ว--------------------------------------------


10) สพท.กาญจนบุรี 3 รับสมัคร 14 – 22 ก.ย.52 สอบ 26 – 27 ก.ย.52 ประกาศผลสอบ 30 ก.ย.52
ผอ.ร.ร. 2 ตำแหน่ง,รองผอ.ร.ร. 5 ตำแหน่ง(บัญชี จ.กาญจนบุรี ผอ.143 ท่าน,รองผอ.48 ท่าน)


11) สพท.เชียงราย 3 รับสมัคร 14 – 22 ก.ย.52 สอบ 28 – 29 ก.ย.52 ประกาศผลสอบ 30 ก.ย.52
ไม่ระบุจำนวนผอ.ร.ร.และรองผอ.ร.ร.(บัญชี จ.เชียงราย ผอ.150 ท่าน,รองผอ.69 ท่าน)


12) สพท.เพชรบูรณ์ 2 รับสมัคร 17 – 22 ก.ย.52 สอบ 27 – 28 ก.ย.52 ประกาศผลสอบ 30 ก.ย.52
ผอ.ร.ร. 1 ตำแหน่ง,รองผอ.ร.ร. 3 ตำแหน่ง(บัญชี จ.เพชรบูรณ์ ผอ.186 ท่าน,รองผอ. 64 ท่าน)


13) สพท.ตาก 2 รับสมัคร 17 – 23 ก.ย.52 สอบ 10 – 11 ต.ค.52 ประกาศผลสอบ 15 ต.ค.52
ผอ.ร.ร. 3 ตำแหน่ง,รองผอ.ร.ร. 3 ตำแหน่ง(บัญชี จ.ตาก ผอ.70 ท่าน,รองผอ.37 ท่าน)


14) สพท.ภูเก็ต รับสมัคร 21 – 25 ก.ย.52 สอบ 27 ก.ย.52 ประกาศผลสอบ 30 ก.ย..52
ผอ.ร.ร. 1 ตำแหน่ง,รองผอ.ร.ร. 8 ตำแหน่ง(บัญชี จ.ภูเก็ต ผอ.14 ท่าน,รองผอ.8 ท่าน)


15) สพท.ชัยนาท รับสมัคร 21 – 25 ก.ย.52 สอบ 18 - 19 ต.ค.52 ประกาศผลสอบ 20 ต.ค..52
ผอ.ร.ร. 4 ตำแหน่ง,รองผอ.ร.ร. 1 ตำแหน่ง(บัญชี จ.ชัยนาท ผอ.35 ท่าน,รองผอ.7 ท่าน)


16) สพท.สุราษฎร์ธานี 3 รับสมัคร 22 – 30 ก.ย.52 สอบ 24 – 25 ต.ค.52 ประกาศผลสอบ 28 ต.ค.52
ผอ.ร.ร. 9 ตำแหน่ง,รองผอ.ร.ร. 5 ตำแหน่ง(บัญชี จ.สุโขทัย ผอ.86 ท่าน,รองผอ.34 ท่าน)


17) สพท.ตรัง 2 รับสมัคร 23 – 29 ก.ย.52 สอบ 17 – 18 ต.ค.52 ประกาศผลสอบ 27 ต.ค.52
ผอ.ร.ร. 3 ตำแหน่ง,รองผอ.ร.ร. 17 ตำแหน่ง(บัญชี จ.ตรัง ผอ.73 ท่าน,รองผอ.34 ท่าน)


18) สพท.ปทุมธานี 2 รับสมัคร 23 – 30 ก.ย.52 สอบ 6 – 7 ต.ค.52 ประกาศผลสอบ 9 ต.ค.52
ผอ.ร.ร. 1 ตำแหน่ง,รองผอ.ร.ร. 12 ตำแหน่ง(บัญชี จ.ปทุมธานี ผอ.51 ท่าน,รองผอ.83 ท่าน)


19) สพท.สุโขทัย 2 รับสมัคร 28 ก.ย52 – 2 ต.ค.52 สอบ 10 – 11 ต.ค.52 ประกาศผลสอบ 14 ต.ค.52
ผอ.ร.ร. 2 ตำแหน่ง,รองผอ.ร.ร. 5 ตำแหน่ง(บัญชี จ.สุโขทัย ผอ.89 ท่าน,รองผอ.41 ท่าน)


20) สพท.พระนครศรีอยุธยา 2 รับสมัคร 28 ก.ย.52 – 2 ต.ค.52 สอบ 20 – 21 ต.ค.52 ประกาศผลสอบ 26 ต.ค.52
ผอ.ร.ร. 8 ตำแหน่ง,รองผอ.ร.ร. 5 ตำแหน่ง(บัญชี จ.พระนครศรีอยุธยา ผอ.64 ท่าน,รองผอ.21 ท่าน)


21) สพท.มหาสารคาม 3 รับสมัคร 1 – 7 ต.ค.52 สอบ 14 ต.ค.52 ประกาศผลสอบ 16 ต.ค.52
ผอ.ร.ร. 6 ตำแหน่ง,รองผอ.ร.ร. 3 ตำแหน่ง(บัญชี จ.มหาสารคาม ผอ.171 ท่าน,รองผอ.56 ท่าน)
 

สพท.ที่เปิดสอบเฉพาะตำแหน่งผอ.ร.ร.


22) สพท.แม่ฮ่องสอน 1 รับสมัคร 10 – 14 ก.ย.52 สอบ 26 ก.ย.52 ประกาศผลสอบ 30 ก.ย.52
ผอ.ร.ร. 19 ตำแหน่ง(บัญชี จ.แม่ฮ่องสอน ผอ.29 ท่าน)


23) สพท.น่าน 1 รับสมัคร 10 – 16 ก.ย.52 สอบ 26 - 27 ก.ย.52 ประกาศผลสอบ 30 ก.ย.52
ผอ.ร.ร. 4 ตำแหน่ง(บัญชี จ.น่าน ผอ.98 ท่าน)


สพท.ที่เปิดสอบเฉพาะตำแหน่งรองผอ.ร.ร.
 

24) สพท.พิษณุโลก 2 รับสมัคร 14 – 18 ก.ย.52 สอบ 26 ก.ย.52 ประกาศผลสอบ 30 ก.ย.52
รองผอ.ร.ร. 3 ตำแหน่ง(บัญชี จ.พิษณุโลก รองผอ.38 ท่าน)


25) สพท.นนทบุรี 1 ไม่มีข้อมูลครบถ้วน รับสมัคร 9 – 15 ก.ย.52 สอบ 26 และ 29 ก.ย.52 ประกาศผลสอบ 30 ก.ย.52
รองผอ.ร.ร. 16 ตำแหน่ง(บัญชี จ.นนทบุรี รองผอ.38 ท่าน)


26) สพท.นนทบุรี 2 รับสมัคร 16 – 20 ก.ย.52 สอบ 27 - 28 ก.ย.52 ประกาศผลสอบ 2 ต.ค.52
รองผอ.ร.ร. 8 ตำแหน่ง(บัญชี จ.นนทบุรี รองผอ.38 ท่าน)


27) สพท.สงขลา 1 รับสมัคร 21 – 25 ก.ย.52 สอบ 3,5,6,7 ต.ค.52 ประกาศผลสอบ 8 ต.ค.52
รองผอ.ร.ร. 8 ตำแหน่ง(บัญชี จ.สงขลา รองผอ.59 ท่าน)

 ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ย.52

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin