Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ แหล่งเรียนออนไลน์ครู
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
อ่านทั้งหมด
 
9 ก.ค. 55

รับสมัครบอร์ดคุรุสภาชุดใหม่ 9-23 ก.ค.นี้ (10 ก.ค. 55)   

 

                  นายองค์กร อมรสิรินันท์ เลขาธิการสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (เลขาธิการคุรุสภา) เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะกรรมการการคุรุสภา กำลังจะหมดวาระในวันที่ 3 ส.ค.นี้ เพราะฉะนั้นจะต้องดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ จำนวน 39 คน โดยขณะนี้ คณะกรรมการสรรหา ที่มี น.ส.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธาน ได้ลงนามประกาศคณะกรรมการสรรหา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา การเลือก และการเลือกตั้งคณะกรรมการคุรุสภา เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.ที่ผ่านมา และได้กำหนดระยะเวลาในการสรรหาประธานกรรมคุรุสภา การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การเลือกกรรมการจากผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา และการเลือกตั้งกรรมการจากผู้แทนประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เรียบร้อยแล้ว

             นายองค์กร กล่าวอีกว่า การสรรหาประธานกรรมคุรุสภา การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และการเลือกกรรมการจากผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา ได้กำหนดให้ผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดส่งใบสมัคร หรือใบเสนอชื่อโดยตรงที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ตั้งแต่วันที่ 9-23 ก.ค.2555 ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่มีคุณสมบัติครบถ้วน วันที่ 27 ก.ค.2555 ที่สำนักงานคุรุสภา และทางเว็บไซต์ www.ksp.or.th ส่วนการเลือกกรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา ได้กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์หรือการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ หรือเอกชน มาทำการคัดเลือกกันเองในวันที่ 7 ส.ค.2555 ณ โรงแรมตรัง โดยกำหนดให้เป็นจากสถาบันของรัฐ 3 คน และเอกชน 1 คน

            นายองค์กร กล่าวต่อว่า สำหรับการเลือกตั้งกรรมการจากผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษานั้น กำหนดให้ผู้สมัครส่งใบสมัครโดยตรงที่ผู้อำนวยการเลือกตั้ง หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ไปยังสถานที่ตามที่ผู้อำนวยการเลือกตั้งกำหนด ตั้งแต่วันที่ 9-23 ก.ค.2555 โดยจะประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ในวันที่ 27 ก.ค.2555 ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการเลือกตั้งกำหนด พร้อมกันนี้ให้ผู้อำนวยการเลือกตั้งประกาศผลและส่งผลเลือกตั้งกลับมายังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ภายในวันที่ 10 ส.ค.2555 ทั้งนี้ คุรุสภาได้กำหนดเลือกตั้งผู้แทนประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อเป็นกรรมการคุรุสภา ระหว่างวันที่ 20-21 ส.ค.2555 ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

               ในส่วนของประธานกรรมการคุรุสภา และผู้ทรงคุณวุฒิ 7 ด้านๆ ละ 1 คนนั้น จะต้องมีการคัดเลือกรายชื่อและนำเสนอให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้เป็นผู้พิจารณาเห็นชอบเพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ลงมติเห็นชอบ โดยในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 7 ด้านจะเสนอชื่อด้านละไม่เกิน 4 คน และคาดว่า จะเสนอรายชื่อเพื่อเสนอ รมว.ศึกษาฯ ภายในวันที่ 1 ส.ค.2555 นี้ ทั้งนี้ สำหรับการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาในเดือน ก.ค.นี้นั้น จะเลื่อนมาเป็นวันที่ 27 ก.ค.เพื่อให้แต่ละหน่วยงานที่มีเรื่องเหลือตกค้างรอการพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมมีมติ ส่วนการประชุมนัดสุดท้ายของคณะกรรมการนั้นจะมีขึ้นในวันที่ 1 ส.ค.นี้เลขาธิการคุรุสภา กล่าว

 

ที่มา ; ASTVผู้จัดการออนไลน์ 9 กรกฎาคม 2555 10:07

สาระสำคัญ : คุรุสภา เร่งสรรหาบอร์ดชุดใหม่ เปิดรับสมัคร 9-23 ก.ค.นี้ เล็งเสนอชื่อ ประธาน และผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ รมว.ศึกษาฯ ชี้ขาดวันที่ 1 ส.ค.นี้ ขณะที่บอร์ดชุดเก่าหมดวาระ 3 ส.ค.นี้

 

คำถามคำตอบ

1. คำถาม  :  เลขาธิการสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาคนปัจจุบัน 2555 คือ

   คำตอบ  :   นายองค์กร อมรสิรินันท์

2. คำถาม  :  คณะกรรมการคุรุสภามีกี่คน

    คำตอบ :   39 คน

หมายเหตุ  เป็นคำถามวิชานโยบายความรอบรู้/กฎหมาย/งานในหน้าที่สำหรับ ครู ผู้บริหารทุกตำแหน่ง

ถามตอบสอบครู  โดย อ.บวร เทศารินทร์ วันที่  10 ก.ค. 2555  คำถามคำตอบสอบครูบนเวริด์เพรส ติวสอบครูยูทูป

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin