Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ แหล่งเรียนออนไลน์ครู
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
อ่านทั้งหมด
 
30 พ.ย. 55

รอ"พงศ์เทพ"ฟันธงเพิ่มสัมภาษณ์ "ครูผู้ช่วย"(30 พ.ย. 2555)

 

              วันนี้ (29 พ.ย.)นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) ได้หารือถึงการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการสอบแข่งขัน และหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เสนอให้เพิ่มการสอบภาค ค ความเหมาะสมกับวิชาชีพโดยการสัมภาษณ์ เนื่องจากหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ปัจจุบันได้ตัดการสอบภาค ค ออก ทำให้ได้ข้าราชการครูที่มีบุคลิกภาพที่ไม่เหมาะสมที่จะเป็นพ่อพิมพ์หรือแม่พิมพ์ที่ดีได้ ซึ่งขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์เป็นขั้นตอนที่สามารถทำให้เห็นปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ อาการทางจิตที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในลึกๆ รวมถึงเจตคติที่เกี่ยวกับความมั่นคง โดยเฉพาะการเป็นครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ โดยที่ประชุมได้มีการอภิปรายเรื่องดังกล่าวอย่างขว้างขวาง และมีมติให้แขวนเรื่องนี้ไว้ก่อน เนื่องจากเป็นเรื่องนโยบายที่ รมว.ศึกษาธิการจะต้องพิจารณาตัดสิน


               "การตัดการสอบภาค ค ออกเพิ่งได้ปรับแก้ในปีนี้ในสมัยนายสุชาติ ธาดาธำรงเวช ดำรงตำแหน่ง รมว.ศึกษาธิการ กำหนดให้เหลือเพียงการสอบภาค ก ความรอบรู้และความสามารถทั่วไป ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู และความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู และการสอบภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งวิชาเอกเท่านั้น เพราะเห็นว่าการสอบสัมภาษณ์จะก่อให้เกิดการทุจริต หรือเล่นพรรคเล่นพวกกัน อย่างไรก็ตามขณะนี้ได้มีการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียระหว่างการมีการสอบสัมภาษณ์กับไม่สอบสัมภาษณ์ ซึ่งก็จะนำผลดังกล่าวเสนอให้ รมว.ศึกษาธิการพิจารณาประกอบด้วย" นางพนิตา กล่าว


             ปลัด ศธ. กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือเรื่องคุณสมบัติของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษาให้ผู้ที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไปแต่ยังมีความสามารถ และแข็งแรง สามารถเป็นที่ปรึกษาในคณะอนุกรรมการได้ แต่ที่ประชุมเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องนโยบายเช่นกัน จึงได้แขวนไว้ และจะมีการหยิบยกทั้งสองเรื่องมาพิจารณาในการประชุม ก.ค.ศ.ครั้งหน้าที่จะมีการประชุมในปลายเดือน ธ.ค.นี้

 

ที่มา : เดลินิวส์ วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13:29 น.

สาระสำคัญ : ก.ค.ศ.รอพงศ์เทพฟันธงเพิ่มสอบสัมภาษณ์ก่อนบรรจุครูผู้ช่วย ชี้กรองแม่พิมพ์ได้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไม่ชัวร์! รีเทิร์นสอบสัมภาษณ์บรรจุครูผู้ช่วย (30 พ.ย. 2555)

                วันนี้ (29 พ.ย.) นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการสอบแข่งขัน และหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เสนอให้เพิ่มการสอบภาค ค คือ ความเหมาะสมกับวิชาชีพโดยการสัมภาษณ์ เนื่องจากปัจจุบันหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่นั้นมีการตัดการสอบภาค ค.ออก ซึ่งทำให้ได้ข้าราชการครูที่มีบุคลิกภาพที่ไม่เหมาะสมที่จะเป็นพ่อพิมพ์หรือแม่พิมพ์ที่ดีได้ ขณะเดียวกัน การสอบสัมภาษณ์ นั้นจะเป็นขั้นตอนที่สามารถทำให้เห็นปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ อาการทางจิตที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในลึกๆ รวมถึงเจตคติที่เกี่ยวกับความมั่นคงของผู้ที่ผ่านเข้ามาสู่การสอบสัมภาษณ์ได้ โดยเฉพาะกรณีต้องไปเป็นครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้มีการอภิปรายเรื่องดังกล่าวอย่างขว้างขวาง และมีมติให้แขวนเรื่องนี้ไว้ก่อน เนื่องจากเป็นเรื่องนโยบายที่ รมว.ศึกษาธิการจะต้องพิจารณาตัดสิน

              "เพิ่งมีการแก้ไขหลักเกณฑ์ฯ ที่ตัดการสอบภาค ค ในปีนี้ในสมัย ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช ดำรงตำแหน่ง รมว.ศึกษาธิการ ที่มีนโยบายให้กำหนดการสอบคัดเลือกเหลือเพียงการสอบภาค ก ความรอบรู้และความสามารถทั่วไป ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู และความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู และการสอบภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งวิชาเอกเท่านั้น เพราะเห็นว่าการสอบสัมภาษณ์จะก่อให้เกิดการทุจริต หรือเล่นพรรคเล่นพวกกัน ซึ่งขณะนี้ก็มีการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียระหว่างให้มีการสอบสัมภาษณ์กับไม่สอบสัมภาษณ์ ซึ่งก็จะนำผลดังกล่าวเสนอให้ รมว.ศึกษาธิการพิจารณาประกอบด้วย" นางพนิตา กล่าวและว่า ที่ประชุมยังได้หารือเรื่องคุณสมบัติของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษาให้ผู้ที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไปแต่ยังมีความสามารถ และแข็งแรง สามารถเป็นที่ปรึกษาในคณะอนุกรรมการได้ แต่ที่ประชุมเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องนโยบายเช่นกัน จึงได้แขวนไว้ และจะมีการหยิบยกทั้งสองเรื่องมาพิจารณาในการประชุม ก.ค.ศ.ครั้งหน้าที่จะมีการประชุมในปลายเดือน ธ.ค.นี้

ที่มา :  หนังสือพิมพ์ASTVผู้จัดการ 29 พฤศจิกายน 2555 15:48

สาระสำคัญ : ไม่ฟังธง! แก้เกณฑ์สอบคัดเลือกครูผู้ช่วยใหม่นำการสอบสัมภาษณ์มาใช้อีกครั้ง หลังจากเพิ่งแก้ไขตามนโยบาย สุชาติที่ให้ตัดการสอบสัมภาษณ์ทิ้ง เพราะห่วงปัญหาทุจริต เล่นพรรคเล่นพวก ด้าน บอร์ด ก.ค.ศ.เห็นท่าไม่ดีมีมติแขวนเรื่องดังกล่าวและเรื่องการกำหนดคุณสมบัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ อายุเกิน 70 ปีแต่มีแรงทำงานให้มาเป็น ทปอ.อ.ก.ค.ศ.เขตฯ ได้รอเสนอให้ พงศ์เทพตัดสินใจในการประชุมเดือน ธ.ค.

คำถามคำตอบ

1. คำถาม  :  ผู้อนุมัติให้มีหรือไม่มีการสอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วยคือ

   คำตอบ  :  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.)

2. คำถาม  :  สาเหตุที่ก.ค.ศ.กำหนดเกณฑ์คัดเลือกไม่ให้มีการสัมภาษณ์ครูผู้ช่วยคือ

   คำตอบ  :  ปัญหาทุจริต เล่นพรรคเล่นพวก

 

หมายเหตุ  เป็นคำถามวิชานโยบายความรอบรู้/กฎหมาย/งานในหน้าที่สำหรับ ครู ผู้บริหารทุกตำแหน่ง

ถามตอบสอบครู  โดย อ.บวร เทศารินทร์ วันที่ 30 พ.ย. 2555  คำถามคำตอบสอบครูบนเวริด์เพรส            ติวสอบครูยูทูป

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin