Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
+ หลักฐานประกอบวิชาชีพครู
อ่านทั้งหมด
 
27 ก.ย. 58
หลักฐานประกอบวิชาชีพครู
 

                   ที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558  เห็นชอบการออกหลักฐาน เพื่อนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพครู ดังนี้

           1.ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติครบ ทั้งมาตรฐานความรู้ (9 มาตรฐาน) และมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพไม่น้อยกว่า 1 ปี
          2. ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน  สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติด้านมาตรฐานความรู้ แต่ยังไม่มีประสบการณ์วิชาชีพ
          3. หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาต สำหรับผู้ที่ยังไม่มีคุณสมบัติ แต่เป็นความต้องการของสถานศึกษา และต้องไปพัฒนาให้มีคุณสมบัติเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ต่อไป

            สำหรับการพิจารณาการแก้ไขปัญหาหลักฐานเพื่อการประกอบวิชาชีพครูสายอาชีวศึกษาหรือครูช่าง เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูผู้สอนในสาขาที่ขาดแคลน จะได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาครั้งต่อไป

 ที่มา : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 327/2558
สาระสำคัญ : ผลประชุมคณะกรรมการคุรุสภา เห็นชอบการออกหลักฐาน เพื่อนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพครู

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin