Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ เกี่ยวกับบ้านสอบครู
+ แผนที่เดินทางบ้านสอบครู
+ ห้องประชุม สนง.บ้านสอบครู
+ ที่ตั้งบ้านสอบครู
+ รู้จักกับเจ้าของบ้านสอบครู
อ่านทั้งหมด
18 ส.ค. 58
เกี่ยวกับบ้านสอบครู
 

บ้านสอบครู  หรือ สอบครูดอทคอม  www.sobkroo.com  จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2547 โดย อ.บวร   เทศารินทร์ ผู้จัดตั้ง โดยคาดหวังว่าจะให้เป็นเว็บไซต์บริการการศึกษา แหล่งรวมข้อมูลสำหรับการปฏิบัติงาน การส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพการศึกษา และเตรียมสอบเข้าสู่ตำแหน่งและหรือเลื่อนตำแหน่งสายครูทุกตำแหน่ง ภายใต้สโลแกนที่ว่า ” บ้านสอบครู แหล่งเรียนรู้ เว็บเตรียมสอบ”

วีดีโอแนะนำบ้านสอบครู

 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นคู่มือปฏิบัติงาน (ออนไลน์) สำหรับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษาอื่น พนักงานราชการครูผู้สอน และลูกจ้างครูผู้สอน
2. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลด้านระเบียบกฎหมายการศึกษา กฎหมายการปฏิบัติราชการ ตลอดทั้งข้อมูลด้านการบริหาร การเรียนการสอน   การศึกษาและการเรียนรู้
3. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลค้นคว้าสำหรับเตรียมสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือก เข้าสู่ตำแหน่งและหรือเลื่อนตำแหน่ง เลื่อนระดับสำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เช่น ครูอัตราจ้าง พนักงานราชการ ครูผู้ช่วย บุคลากรทางการศึกษาอื่น ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น. เช่น ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และหรือบุคลากรทางการศึกษาอื่น เป็นต้น
4. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา และกฎหมายการศึกษา

 ลักษณะข้อมูล

1. สนง.บ้านสอบครู (HOME) เป็นข้อมูลการอบรม  เพื่อแจ้งข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับกำหนดการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรม ทั้งหลักสูตรออนไลน์และหลักสูตรเฉพาะกิจของบ้านสอบครู รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอบรม

2. ข้อมูลสอบครู(DATA)  เป็นข้อมูลเพื่อให้บริการการสืบค้นและดาวน์โหลดไฟล์ ประเภทต่างๆ  โดยจำแนกตามหมวดหมู่ของข้อมูล เช่น ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ หลักกาาร แนวคิด ทฤษฎี บทความ ตามประเภทกลุ่มของการสอบ ได้แก่ ผู้บริหาร  ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์  บุคลากรทางการศึกษาอื่น พนักงานราชการ และข้าราชการทั่วไป เป็นต้น   

3. วีดีโอสอบครู (VDO Clip) เป็นข้อมูลวีดีโอบ้านสอบครู  โดยแยกเป็นหมวดหมู่ของวีดีโอ ตามเนื้อหาของหลักสูตรการสอบด้านครูแต่ละตำแหน่ง และสายงาน แยกประเภทตามหมวดหมู่ รวมทั้งเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลเว็บไซต์วีดีโออื่นๆที่เกี่ยวข้องการการศึกษา

4. ข้อสอบสอบครู (E-Testing) เป็นข้อมูลข้อสอบของบ้านสอบครู  ในลักษณะต่างๆ โดยจัดแบ่งข้อสอบหมวดหมู่ ได้แก่ ตั้งข้อสอบจากข่าว ถามตอบจากข่าว และไฟล์ข้อสอบในคลังข้อสอบ เป็นต้น

5. อีเลินนิ่งสอบครู (E-Learning) เป็นข้อมูลสำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองตามหลักสูตรต่างๆของ บ้านสอบครู เช่น หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร  หลักสูตรศึกษานิเทศก์มืออาชีพ  หลักสูตรกฎหมายการศึกษา หลักสูตรพนักงานราชการ หรือหลักสูตรพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู เป็นต้น ซึ่งสามารถเข้าเรียนฟรีบางหลักสูตร และบางหลักสูตรจะให้สิทธิ์เฉพาะสมาชิกอีเลินนิ่งสอบครูเท่านั้นที่สามารถเข้าดูได้ (ซึ่งต้องชำระค่าบริการถึงมีสิทธิ์เข้าเรียน) โดยโครงสร้างของอีเลินนิ่งบ้านสอบครูในแต่ละหลักสูตรจะเป็นไฟล์ข้อมูลที่ เป็นทั้งเนื้อหา  วีดีโอ คลิปเสียง แบบทดสอบ E-book และสื่ออื่นๆประกอบกัน

 

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin