Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ ทำไมต้องใช้ดินสอเบอร์ 2 ในการทำข้อสอบ
+ ความรู้ความสามารถทั่วไป 6
+ ความรู้ความสามารถทั่วไป 5
+ ความรู้ความสามารถทั่วไป 4
+

ความรู้ความสามารถทั่วไป 3

อ่านทั้งหมด
+ พิมพ์หนังสือราชการไทยอย่างไรให้ถูกต้อง 2
+ พิมพ์หนังสือราชการไทยอย่างไรให้ถูกต้อง 1
+

เลขานุการกับการใช้ตู้เก็บเอกสาร 

+

อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานสำหรับเลขานุการในอนาคต

+

รูปแบบสำนักงาน (office)

อ่านทั้งหมด
+ ผู้บริหารก็ต้อง Learning by Doing
+ หลักปฏิบัติ 12 ประการ สำหรับผู้บริการโรงเรียน
+ ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของญี่ปุ่น
+ บทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียน
+ บุคลิกภาพของครูไทย
อ่านทั้งหมด
+ 5วิธีเพิ่มเพิ่มพลังกาย พลังสมอง
+ นิสัยรักการอ่านแบบ วอร์เรน บัฟเฟตต์
+ 8 นิสัยแย่ๆ ที่ทำลายสมอง (ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ)
+ ทำอย่างไรคุณจึงจะสามารถจดจำสิ่งที่คุณเรียนรู้ได้มากถึง 90%
+ "ระบบพี่ดูแลน้อง" เคล็ดวิชาแอดมิชชั่นยกห้อง
อ่านทั้งหมด
16 มี.ค. 54
กรอบอัตรากำลังบุคลากร 38 ค(2) กลุ่มการเงินสินทรัพย์ สพท.
 

           สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งแนวดำเนินการที่ ก.ค.ศ. มีมติเกี่ยวกับการบริหารอัตรากำลังบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ในสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 สาระสำคัญ

1. การบริหารกรอบอัตรากำลัง

-          ให้อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯคัดเลือกบุคคลไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทดแทนตำแหน่งที่ตัดโอนไปเขตมัธยมในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม (ประเภทวิชาการ ชำนาญการพิเศษได้) โดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไป

-          แต่งตั้งบุคคลตามกรอบอัตรากำลังประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการและชำนาญการได้

-          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา กำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติงานและชำนาญการได้ตามความจำเป็นตามภารกิจเพื่อใช้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้

-          กำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ในสพป.หรือ สพม.จากตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชีระดับชำนาญการพิเศษ เป็นตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชีระดับชำนาญการพิเศษ /จนท.การเงินและบัญชีระดับอาวุโส (ตามที่อ.ก.ค.ศ.พิจารณากำหนด) หากว่างลงปรับเป็นตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชีระดับชำนาญการพิเศษ เช่นเดิม

-          เขตมัธยมใช้บัญชีรวมบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) ของ สพฐ.เพื่อบรรจุแต่งตั้งได้

2. การคัดเลือกบุคคล ผอ.กลุ่มการเงินสินทรัพย์

      -   ให้คัดเลือกบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษานั้น โดยพิจารณาระดับชำนาญการพิเศษหรืออาวุโสก่อน หากไม่มีค่อยพิจารณาตำแหน่งระดับต่ำกว่า หรือพิจารณาคัดเลือกเพื่อย้ายตามลำดับ โดยไม่ขึ้นบัญชี

     -  ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คัดเลือกโดยประเมินบุคคลและสัมภาษณ์ โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.ประกาศคัดเลือก

     - คณะกรรมการคัดเลือก 5-7 คน โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นประธาน มีผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นกรรมการและเลขานุการ

     - เมื่อแต่งตั้งแล้วรายงานให้ สพฐ. ก.ค.ศ. ทราบ

 

ที่มา : สพร. สพฐ.

รายละเอียดตามแนบ

http://www.sobkroo.com/img_news/file/A41074955.pdf

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin