Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
+ หลักสูตรพัฒนาความรู้งานในหน้าที่ตามการกระจายอำนาจการศึกษาสำหรับผู้บริหาร
+ หลักสูตรพัฒนาความรู้ตามาตรฐานวิชาชีพครูเพื่อสอบขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
+ หลักสูตรพัฒนาความรู้กฎหมายปกครอง บุคคล และการเงินสำหรับผู้บริหาร
+ หลักสูตรพัฒนาความรู้กฎหมายการศึกษาสำหรับครู ผู้บริหาร บุคลากรการศึกษา
อ่านทั้งหมด
+ ชุดเรียนรู้ด้วยตนเองพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารการศึกษา
+ การอบรมพัฒนา
+ ร้านขายอาหารกลางวัน
+ สถานที่จอดรถยนต์
+ รถโดยสารมาบ้านสอบครู
อ่านทั้งหมด
+ เทคนิคและวิธีการทำแผ่นพับแนะนำตัว
+ ทำโบรชัวร์ด้วย Ms Word 2003 หรือเก่ากว่า
+ ทำโบรชัวร์ด้วย Ms Word 2007 หรือใหม่กว่า
+ ทำโบรชัวร์ด้วย Ms Word 2007
+ ทำโบรชัวร์ด้วย Ms Word 2010
อ่านทั้งหมด
18 ส.ค. 58
รถโดยสารมาบ้านสอบครู
 

1. รถยนต์โดยประจำทาง (สองแถว)  ผ่าน 3 สายหลัก (บอกจอดป้ายบิ๊กชี) คือ

   1.1 สาย บขส.-มมส.(ใหม่) - รถสีฟ้า/สีน้ำเงิน วิ่งระหว่าง บขส. (อ.เมือง) และ ม.มหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง (ม.ใหม่) ผ่านบิ๊กซี บ้านสอบครู รถออกทุก 5 นาที

   1.2 สาย มมส.(เก่า)-มมส.(ใหม่) - รถสีเหลือง วิ่งระหว่าง ม.มหาสารคามเขตพื้นที่ในเมือง (ม.เก่า) และ เขตพื้นที่ขามเรียง (ม.ใหม่) ผ่านบิ๊กซี บ้านสอบครู รถออกทุก 5 นาที

   1.3 สาย บขส.-กันทรวิชัย - รถสีชมพู วิ่งระหว่าง บขส. (อ.เมือง) และ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ผ่านบิ๊กซี บ้านสอบครู รถออกทุก 30 นาที

2. รถยนต์โดยสารประจำทาง (บัสปรับอากาศ)  ผ่าน 4 สายหลัก (บอกจอดป้ายบิ๊กชี) คือ

    2.1  ร้อยเอ็ด – มหาสารคาม – ขอนแก่น  มี รถโดยสารปรับอากาศของ บ.ขอนแก่นชนะชัย (สีชมพู Pink Bus) วิ่งระหว่างร้อยเอ็ด - มหาสารคาม - ขอนแก่น (รถผ่าน บขส. บิ๊กซี บ้านสอบครู  มมส.ใหม่) ทุก 30 นาที

     2.2  ขอนแก่น - มหาสารคาม  มีรถโดยสารปรับอากาศของ บริษัทขอนแก่นชนะชัย (สีชมพู Pink Bus) วิ่งระหว่างมหาสารคาม-ขอนแก่น (จอดบขส. ผ่านบิ๊กซี บ้านสอบครู ผ่านมมส.ใหม่) ทุก 45 นาที
    2.3  มหาสารคาม – สกลนคร  มี รถโดยสารปรับอากาศของ บ.แสงประทีปเดินรถ (สีน้ำเงิน-ขาว) วิ่งระหว่างมหาสารคาม-สกลนคร (รถจอดบขส. ผ่านบิ๊กซี บ้านสอบครู) ทุก 2 ชั่วโมง

   2.4  มหาสารคาม - กาฬสินธุ์  มีรถโดยสารปรับอากาศ ของ บ.แสงประทีปเดินรถ (สีน้ำเงิน-ขาว) วิ่งระหว่างมหาสารคาม-กาฬสินธุ์ (รถจอดบขส. ผ่านบิ๊กซี บ้านสอบครู) ทุก 2 ชั่วโมง

3. รถยนต์โดยสารประจำทาง (ตู้ปรับอากาศ) สายมหาสารคาม-กาฬสินธุ์ (รถจอด บขส.ผ่านบิ๊กซี บ้านสอบครู) ทุก 2 ชั่วโมง (บอกจอดป้ายบิ๊กชี)

4. รถรับจ้าง (ไม่ประจำทาง)  ได้แก่ รถสามล้อเครื่อง มอเตอร์ และ รถแท็กชี่รับจ้าง (บอกจอดป้ายบิ๊กชี)

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin