Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+

หลักการ แนวคิด สาระความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะ

+

หลักสูตรเรียนรู้ด้วยตนเองผู้บริหารการศึกษาเพิ่มเติม 3

+

หลักสูตรเรียนรู้ด้วยตนเองผู้บริหารการศึกษาเพิ่มเติม 2

+

หลักสูตรเรียนรู้ด้วยตนเองผู้บริหารการศึกษาเพิ่มเติม 1

+

หลักสูตรเรียนรู้ด้วยตนเองศึกษานิเทศก์ 3

อ่านทั้งหมด
+

งดจำหน่ายหนังสือคู่มือเตรียมสอบ(บ้านสอบครู)ทุกรายการ

อ่านทั้งหมด
+

การสมัครสมาชิกเพื่อโหลดหนังสือ

อ่านทั้งหมด
   3
   
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                Copyright. & Created by Mr.Borworn Taesarin