Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ คู่มือเตรียมสอบภาษาอังกฤษสำหรับครู ผู้บริหาร
+ คู่มือเตรียมสอบพนักงานราชการ(สานงานการสอน)
+ คู่มือเตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วย(ฉบับพร้อมสอบ)
+ รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย(ฉบับปรับปรุง)
+ คู่มือเตรียมสอบศึกษานิเทศก์
อ่านทั้งหมด
+ ขั้นตอนการสั่งซื้อและชำระค่าหน้งสือจากบ้านสอบครู
+ วีดีโอแนะนำบ้านสอบครูและการสมัครสมาชิก
+ อีบุ๊คให้ดาวน์โหลดสามารถขอไฟล์ฟรีได้
+ ขั้นตอนการสั่งซื้อและชำระเงินค่าอีบุ๊ค
+ การชำระค่าลงทะเบียนอบรม
อ่านทั้งหมด
+ เทคนิคและวิธีการทำแผ่นพับแนะนำตัว
+ ทำโบรชัวร์ด้วย Ms Word 2003 หรือเก่ากว่า
+ ทำโบรชัวร์ด้วย Ms Word 2007 หรือใหม่กว่า
+ ทำโบรชัวร์ด้วย Ms Word 2007
+ ทำโบรชัวร์ด้วย Ms Word 2010
อ่านทั้งหมด
21 พ.ค. 57

หลักสูตรเรียนรู้ด้วยตนเองเตรียมรอง/ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา (ปี 2557)

หลักสูตรเรียนรู้ด้วยตนเองเตรียมรอง/ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา (ปี 2557)

 

         หลักสูตรเรียนรู้ด้วยตนเองเตรียมรอง/ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ปี 2557          

หลักสูตรปีก่อนๆ

หลักสูตรเรียนรู้ด้วยตนเองเตรียมรอง/ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ปี 2554          

หลักสูตรเรียนรู้ด้วยตนเองเตรียมรอง/ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ปี 2553           

 

                              หลักสูตรเรียนรู้ด้วยตนเองเตรียมผู้บริหารการศึกษา (ปี 2557)

       บ้านสอบครู www.sobkroo.com ได้ จัดระบบข้อมูลเพื่อให้สะดวกต่อผู้สนใจ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ที่จะศึกษาเรียนรู้เตรียมสอบคัดเลือกในตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา โดยจัดทำ หลักสูตรเรียนรู้ด้วยตนเองเตรียมผู้บริหารการศึกษา (ปี 2557) ขึ้น ให้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์บ้านสอบครู www.sobkroo.com บนเงื่อนไขและการสงวนสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลบางรายการสำหรับสมาชิกวีไอพี  ซึ่งมีคำชี้แจงและขั้นตอนดังนี้

 

 คำชี้แจง

1. ให้ท่านเข้าสู่ www.sobkroo.com หัวข้อหลักสูตรเรียนรู้ด้วยตนเองเตรียมผู้บริหารการศึกษา ( ปี 2557)

2. ให้ท่านทำแบบทดสอบก่อนอบรม (สงวนสิทธิ์สมาชิกวีไอพี)

3. ให้ท่านศึกษาข้อมูล (ในอินเตอร์เน็ต หรือพิมพ์ไปศึกษาภายนอก) ตามขอบข่ายของเนื้อหาหลักสูตรการสอบคัดเลือก

4. ให้ทำแบบทดสอบหลังการอบรม (สงวนสิทธิ์สมาชิกวีไอพี)

สมัครสมาชิกวีไอพี

   คลิกเพื่อสมัครสมาชิกวีไอพี เลือกไอคอนเมนูสมาชิกวีไอพีสีเหลือง (สมาชิกวีไอพีคือสมาชิกที่ต้องชำระค่าบริการใช้งาน จำนวน 300 บาท ต่อปี)

   http://www.sobkroo.com/register.php   

   คลิกอ่านขั้นตอนสมัครและการใช้งานสมาชิก

   http://www.sobkroo.com/detail_room_main8.php?nid=3328 

                                                     คลิกเริ่มเรียน

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin