Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ วีดีโอแนะนำบ้านสอบครูและการสมัครสมาชิก
+ ช่องทางการชำระเงินค่าสมาชิกและค่าสั่งซื้ออีบุ๊ค
+ การสมัครสมาชิกทั่วไปดาวน์โหลดข้อมูล(งดบริการ)
+ การสมัครสมาชิกวีไอพีดาวน์โหลดข้อมูล(งดบริการ)
+ เงื่อนไขการดาวน์โหลดข้อมูลสำหรับผู้ไม่ได้เป็นสมาชิก
อ่านทั้งหมด
17 ต.ค. 53

รวมคำถามคำตอบข่าวความเคลื่อนไหวเดือนสิงหาคม 2553 (116 คำถาม)

 

คำถามคำตอบข่าวความเคลื่อนไหว เดือน สิงหาคม  2553

 

1. คำถาม :  ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในคณะกรรมการ ก.ค.ศ. ตาม

                พรบรบข้าราชการครู(ฉบับที่3) พ.ศ.2553 มีกี่คน

   คำตอบ :  12 คน (เดิม 9 คน)

2. คำถาม :  กฎหมายเขตมัธยมมีผลวันใด

   คำตอบ : มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2553

3. คำถาม :  หน่วยงานที่มีหน้าที่จัดสอบGAT PAT โอเน็ต V-NET I-NETคือ

   คำตอบ :  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

4. คำถาม :  ลักษณะหน่วยงาน สทศ.

   คำตอบ :  องค์การมหาชน 

5. คำถาม :  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) มีกี่คน

   คำตอบ :  31 คน

6. คำถาม :  บทบาทใครตั้ง อ.ก.ค.ศ.วิสามัญฯ เพื่อทำหน้าที่อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในระหว่าง

                ที่ยังไม่มีอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

   คำตอบ :  ก.ค.ศ.

7. คำถาม :  สหกิจศึกษา (Cooperative Education)หมายถึง

   คำตอบ :  รูปแบบหนึ่งของการบูรณาการการเรียนกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) เป็น

              การจัดให้นักศึกษามีประสบการณ์ตรง โดยการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ

8. คำถาม :  สหกิจศึกษาเน้นกลุ่มใด

   คำตอบ :  อาชีวะศึกษา อุดมศึกษา 

9. คำถาม :  ใครเป็นประธานอ.ก.ค.ศ.วิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อทำหน้าที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

                มัธยมศึกษา

   คำตอบ :  เลขาธิการ กพฐ.

10. คำถาม :  อำนาจในการแต่งตั้งโยกย้ายผอ.สพท.

   คำตอบ :  เลขาธิการกพฐ.โดยอนุมัติก.ค.ศ.

 

อ่านถามตอบจากข่าวต่อ….

 

ไฟล์ข้อมูล/ข้อสอบอยู่ขวามือด้านล่าง

หากท่านยังเข้าดูข้อสอบไม่ได้เป็นเพราะผิดเงื่อนไข

 

เงื่อนไขการเข้าถึงข้อมูล

1) ท่านต้องสมัครสมาชิกประเภท VIP ก่อน (ค่าสมาชิก 300 บาทต่อ ปี)

     http://www.sobkroo.com/register.php

2)  นำยูสเซอร์เนม (รหัสผู้ใช้) พาสเวริ์ด(รหัสผ่าน) จากการสมัครสมาชิก (ระบบจะส่งไปให้

    ทางอีเมล์) ไปล็อกอินที่หน้าแรกก่อน

     http://www.sobkroo.com/index.php

 

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin