Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ วีดีโอแนะนำบ้านสอบครูและการสมัครสมาชิก
+ ช่องทางการชำระเงินค่าสมาชิกและค่าสั่งซื้ออีบุ๊ค
+ การสมัครสมาชิกทั่วไปดาวน์โหลดข้อมูล(งดบริการ)
+ การสมัครสมาชิกวีไอพีดาวน์โหลดข้อมูล(งดบริการ)
+ เงื่อนไขการดาวน์โหลดข้อมูลสำหรับผู้ไม่ได้เป็นสมาชิก
อ่านทั้งหมด
 
 
+ ถามตอบจากข่าว(แถลงใหญ่แผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2560-2579)
+ ข้อสอบจากข่าว(ปรับแก้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา)
+ ข้อสอบจากข่า(คลอดแผนการจัดการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี)
+ ข้อสอบจากข่าว(พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ 2560)
+ ข้อสอบจากข่าว(ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 2560)
อ่านทั้งหมด  

 
 
+ แนวข้อสอบเตรียมสอบสายงานการสอน(ครูผู้ช่วย)1
+ แนวข้อสอบเตรียมสอบสายงานการสอน(ครูผู้ช่วย)2
+ แนวข้อสอบเตรียมสอบสายงานบริหารสถานศึกษา
+ แนวข้อสอบเตรียมสอบสายงานบริหารการศึกษา(สำนักงานฯ)
+ แนวข้อสอบเตรียมสอบสายงานบุคลากรทางการศึกษา
อ่านทั้งหมด  

 
 
+ คลิปวีดีโอบ้านสอบครู ; ข้อสอบจากข่าว ชุดที่ 1
+ คลิปวีดีโอ ; แนวข้อสอบ 1-10
+ คลิปวีดีโอ ; แนวข้อสอบ 11-20
+ คลิปวีดีโอ ; แนวข้อสอบ 21-32
+ คลิปวีดีโอ ; วิชาการศึกษา 1-10
อ่านทั้งหมด  

 
 
+ E-BOOK คู่มือเตรียมสอบภาษาอังกฤษสำหรับครูและผู้บริหาร
+ E-BOOK คู่มือเตรียมสอบพนักงานราชการ(สานงานการสอน)
+ E-BOOK คู่มือเตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วย(ฉบับพร้อมสอบ)
+ E-BOOK รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย(ฉบับปรับปรุง)
+ E-BOOK คู่มือเตรียมสอบศึกษานิเทศก์
อ่านทั้งหมด  

 
 
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin