Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+

การใช้งานเมื่อสมัครป็นสมาชิกแล้ว

+

ทำอย่างไรจะเข้าดูข้อมูลได้

+

วิธีการชำระเงินค่าสมาชิก VIP

+

การสมัครสมาชิกบ้านสอบครู

+

SK_NEWS คืออะไร

อ่านทั้งหมด
 
 
+ ข้อสอบจากข่าว(กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ)
+ ข้อสอบจากข่าว(สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ)
+ ข้อสอบจากข่าว(เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก)
+ ข้อสอบจากข่าว(แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.12)
+ ข้อสอบจากข่าว(แผนการดำเนินงานที่สำคัญ สพฐ.ในปี 2559)
อ่านทั้งหมด  

 
 
+

ข้อสอบครูดอทคอมชุดที่ 100

+

ข้อสอบครูดอทคอมชุดที่ 99

+

ข้อสอบครูดอทคอมชุดที่ 98

+

ข้อสอบครูดอทคอมชุดที่ 97

+

ข้อสอบครูดอทคอมชุดที่ 96

อ่านทั้งหมด  

 
 
+ คลิปวีดีโอ ; แนวข้อสอบ 1-10
+ คลิปวีดีโอ ; แนวข้อสอบ 11-20
+ คลิปวีดีโอ ; แนวข้อสอบ 21-32
+ คลิปวีดีโอ ; วิชาการศึกษา 1-10
+ คลิปวีดีโอ ; วิชาการศึกษา 11-20
อ่านทั้งหมด  

 
 
+ รวมแนวข้อสอบฉบับผู้บริหาร
+ ภาษาอังกฤษสำหรับครูและผู้บริหาร
+ ถามตอบสอบครู (ฉบับเตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา)
+

ถามตอบสอบครู (รวมคำถามคำตอบสำคัญประจำปี 2557)

+

แบบทดสอบการพัฒนาผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ ชุดที่ 3

อ่านทั้งหมด  

 
 
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin