Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ วีดีโอแนะนำบ้านสอบครูและการสมัครสมาชิก
+ ช่องทางการชำระเงินค่าสมาชิกวีไอพีและค่าสั่งซื้ออีบุ๊ค
+ การสมัครสมาชิกทั่วไปและดาวน์โหลดข้อมูล
+ การสมัครสมาชิกวีไอพีและดาวน์โหลดข้อมูล
+ เงื่อนไขการดาวน์โหลดข้อมูลสำหรับสมาชิกและผู้ไม่ได้เป็นสมาชิก
อ่านทั้งหมด
 
 
+ ข้อสอบจากข่าว(7 ส.ค. 59 วันออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ)
+ ข้อสอบจากข่าว(ยกเลิกแนวทางปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง)
+ ข้อสอบจากข่าว(กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ)
+ ข้อสอบจากข่าว(แต่งตังคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 76 จังหวัด)
+ ข้อสอบจากข่าว (กระทรวงศึกษาธิการครบรอบ 124 ปี)
อ่านทั้งหมด  

 
 
+ แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์
+ แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกฟิสิกส์
+ แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกเคมี
+ แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกชีววิทยา
+ แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกสังคมศึกษา
อ่านทั้งหมด  

 
 
+ คลิปวีดีโอ ; แนวข้อสอบ 1-10
+ คลิปวีดีโอ ; แนวข้อสอบ 11-20
+ คลิปวีดีโอ ; แนวข้อสอบ 21-32
+ คลิปวีดีโอ ; วิชาการศึกษา 1-10
+ คลิปวีดีโอ ; วิชาการศึกษา 11-20
อ่านทั้งหมด  

 
 
+ E-BOOK คู่มือเตรียมสอบภาษาอังกฤษสำหรับครูและผู้บริหาร
+ E-BOOK คู่มือเตรียมสอบพนักงานราชการ(สานงานการสอน)
+ E-BOOK คู่มือเตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วย(ฉบับพร้อมสอบ)
+ E-BOOK รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย(ฉบับปรับปรุง)
+ E-BOOK คู่มือเตรียมสอบศึกษานิเทศก์
อ่านทั้งหมด  

 
 
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin