Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ คู่มือเตรียมสอบภาษาอังกฤษสำหรับครู ผู้บริหาร
+ คู่มือเตรียมสอบพนักงานราชการ(สานงานการสอน)
+ คู่มือเตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วย(ฉบับพร้อมสอบ)
+ รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย(ฉบับปรับปรุง)
+ คู่มือเตรียมสอบศึกษานิเทศก์
อ่านทั้งหมด
+ ขั้นตอนการสั่งซื้อและชำระค่าหน้งสือจากบ้านสอบครู
+ วีดีโอแนะนำบ้านสอบครูและการสมัครสมาชิก
+ อีบุ๊คให้ดาวน์โหลดสามารถขอไฟล์ฟรีได้
+ ขั้นตอนการสั่งซื้อและชำระเงินค่าอีบุ๊ค
+ การชำระค่าลงทะเบียนอบรม
อ่านทั้งหมด
+ เทคนิคและวิธีการทำแผ่นพับแนะนำตัว
+ ทำโบรชัวร์ด้วย Ms Word 2003 หรือเก่ากว่า
+ ทำโบรชัวร์ด้วย Ms Word 2007 หรือใหม่กว่า
+ ทำโบรชัวร์ด้วย Ms Word 2007
+ ทำโบรชัวร์ด้วย Ms Word 2010
อ่านทั้งหมด
หนังสือคู่มือสอบ
+

คู่มือเตรียมสอบถาษาอังกฤษสำหรับครู ผู้บริหาร

sk_110 ผู้แต่ง ทีมงานคุณภาพ (บ้านสอบครู)
(หนังสือเล่มนี้ดาวน์โหลดฟรี)

คู่มือเตรียมสอบถาษาอังกฤษสำหรับครู ผู้บริหาร

sk_110 ผู้แต่ง ทีมงานคุณภาพ (บ้านสอบครู)
(หนังสือเล่มนี้ดาวน์โหลดฟรี)

+

คู่มือเตรียมสอบพนักงานราชการ(สานงานการสอน)

sk_101 ผู้แต่ง บวร เทศารินทร์
(หนังสือเล่มนี้ดาวน์โหลดพรี)

คู่มือเตรียมสอบพนักงานราชการ(สานงานการสอน)

sk_101 ผู้แต่ง บวร เทศารินทร์
(หนังสือเล่มนี้ดาวน์โหลดพรี)

+

คู่มือเตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วย(ฉบับพร้อมสอบ)

sk_102 ผู้แต่ง บวร เทศารินทร์
(หนังสือเล่มนี้ดาวน์โหลดฟรี)

คู่มือเตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วย(ฉบับพร้อมสอบ)

sk_102 ผู้แต่ง บวร เทศารินทร์
(หนังสือเล่มนี้ดาวน์โหลดฟรี)

+

รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย(ฉบับปรับปรุง)

sk_103 ผู้แต่ง บวร เทศารินทร์
(หนังสือเล่มนี้ดาวน์โหลดฟรี)

รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย(ฉบับปรับปรุง)

sk_103 ผู้แต่ง บวร เทศารินทร์
(หนังสือเล่มนี้ดาวน์โหลดฟรี)

+

คู่มือเตรียมสอบศึกษานิเทศก์

sk_104 ผู้แต่ง บวร เทศารินทร์
(หนังสือเล่มนี้ดาวน์โหลดฟรี)

คู่มือเตรียมสอบศึกษานิเทศก์

sk_104 ผู้แต่ง บวร เทศารินทร์
(หนังสือเล่มนี้ดาวน์โหลดฟรี)

+

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา(ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ 50)

sk_105 ผู้แต่ง บวร เทศารินทร์
(หนังสือเล่มนี้ดาวน์โหลดฟรี)

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา(ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ 50)

sk_105 ผู้แต่ง บวร เทศารินทร์
(หนังสือเล่มนี้ดาวน์โหลดฟรี)

+

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษาภาค ก(ฉบับปรับปรุง)

sk_106 ผู้แต่ง บวร เทศารินทร์
(หนังสือเล่มนี้ดาวน์โหลดฟรี)

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษาภาค ก(ฉบับปรับปรุง)

sk_106 ผู้แต่ง บวร เทศารินทร์
(หนังสือเล่มนี้ดาวน์โหลดฟรี)

+

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารการศึกษา(รอง/ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา)

sk_107 ผู้แต่ง บวร เทศารินทร์
(หนังสือเล่มนี้ดาวนฺโหลดฟรี)

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารการศึกษา(รอง/ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา)

sk_107 ผู้แต่ง บวร เทศารินทร์
(หนังสือเล่มนี้ดาวนฺโหลดฟรี)

+

รวมแนวข้อสอบเตรียมผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์

sk_108 ผู้แต่ง บวร เทศารินทร์
(หนังสือเล่มนี้ดาวนฺโหลดฟรี)

รวมแนวข้อสอบเตรียมผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์

sk_108 ผู้แต่ง บวร เทศารินทร์
(หนังสือเล่มนี้ดาวนฺโหลดฟรี)

+

รวมแบบทดสอบกฎหมายสำหรับนักการศึกษา

sk_109 ผู้แต่ง บวร เทศารินทร์
(หนังสือเล่มนี้ดาวนฺโหลดฟรี)

รวมแบบทดสอบกฎหมายสำหรับนักการศึกษา

sk_109 ผู้แต่ง บวร เทศารินทร์
(หนังสือเล่มนี้ดาวนฺโหลดฟรี)

+

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกภาษาไทย 1

sk_201-1 ผู้แต่ง บวร เทศารินทร์
(หนังสือเล่มนี้ดาวน์โหลดฟรี)

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกภาษาไทย 1

sk_201-1 ผู้แต่ง บวร เทศารินทร์
(หนังสือเล่มนี้ดาวน์โหลดฟรี)

+

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกภาษาไทย 2

sk_201-2 ผู้แต่ง บวร เทศารินทร์
(หนังสือเล่มนี้ดาวนฺโหลดฟรี)

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกภาษาไทย 2

sk_201-2 ผู้แต่ง บวร เทศารินทร์
(หนังสือเล่มนี้ดาวนฺโหลดฟรี)

+

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกคณิตศาสตร์ 1

sk_202-1 ผู้แต่ง บวร เทศารินทร์
(หนังสือเล่มนี้ดาวน์โหลดฟรี)

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกคณิตศาสตร์ 1

sk_202-1 ผู้แต่ง บวร เทศารินทร์
(หนังสือเล่มนี้ดาวน์โหลดฟรี)

+

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกคณิตศาสตร์ 2

sk_202-2 ผู้แต่ง บวร เทศารินทร์
(หนังสือเล่มนี้ดาวน์โหลดฟรี)

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกคณิตศาสตร์ 2

sk_202-2 ผู้แต่ง บวร เทศารินทร์
(หนังสือเล่มนี้ดาวน์โหลดฟรี)

+

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกภาษาอังกฤษ 1

sk_203-1 ผู้แต่ง บวร เทศารินทร์
(หนังสือเล่มนี้ดาวน์โหลดฟรี)

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกภาษาอังกฤษ 1

sk_203-1 ผู้แต่ง บวร เทศารินทร์
(หนังสือเล่มนี้ดาวน์โหลดฟรี)

 [1] [2] [3] [4] >>
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin