Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
ห้องข่าวด่วน

ร่างพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. ....

อ่านรายละเอียด

ร่างพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. ....

อ่านรายละเอียด

Roadmap ปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนอย่างยั่งยืน (24 ส.ค. 57)

อ่านรายละเอียด

Roadmap ปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนอย่างยั่งยืน (24 ส.ค. 57)

อ่านรายละเอียด
โรดแมปปฎิรูปการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  (15 ส.ค. 57)
อ่านรายละเอียด
โรดแมปปฎิรูปการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  (15 ส.ค. 57)
อ่านรายละเอียด

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ (10 ส.ค. 57)

อ่านรายละเอียด

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ (10 ส.ค. 57)

อ่านรายละเอียด

ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 200 คน (3 ส.ค. 57)

อ่านรายละเอียด

ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 200 คน (3 ส.ค. 57)

อ่านรายละเอียด

รฐน.ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557(24 ก.ค. 57)

อ่านรายละเอียด

รฐน.ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557(24 ก.ค. 57)

อ่านรายละเอียด

นักวิชาการเห็นพ้องการเมืองทำการศึกษาล้มเหลว (20 ก.ค. 57)

อ่านรายละเอียด

นักวิชาการเห็นพ้องการเมืองทำการศึกษาล้มเหลว (20 ก.ค. 57)

อ่านรายละเอียด
ประกาศผลขึ้นบัญชี ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา (16 ก.ค. 57)
อ่านรายละเอียด
ประกาศผลขึ้นบัญชี ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา (16 ก.ค. 57)
อ่านรายละเอียด

ร้อง คสช. ยกเลิกสอบผอ.สพท.ไม่เป็นธรรม (7 ก.ค. 57)

อ่านรายละเอียด

ร้อง คสช. ยกเลิกสอบผอ.สพท.ไม่เป็นธรรม (7 ก.ค. 57)

อ่านรายละเอียด

ปิดฉากแจกแท็บเล็ตนักเรียน (16 มิ.ย. 57)

อ่านรายละเอียด

ปิดฉากแจกแท็บเล็ตนักเรียน (16 มิ.ย. 57)

อ่านรายละเอียด
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ คสช. (25 พ.ค. 57)
อ่านรายละเอียด
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ คสช. (25 พ.ค. 57)
อ่านรายละเอียด

รับสมัครสอบผอ.เขตพื้นที่การศึกษา (6 พ.ค. 57)

อ่านรายละเอียด

รับสมัครสอบผอ.เขตพื้นที่การศึกษา (6 พ.ค. 57)

อ่านรายละเอียด

ก.ค.ศ. คลอด ปฏิทินสอบ ผอ.เขตพื้นที่ (18 เม.ย. 57)

อ่านรายละเอียด

ก.ค.ศ. คลอด ปฏิทินสอบ ผอ.เขตพื้นที่ (18 เม.ย. 57)

อ่านรายละเอียด

ก.ค.ศ.ไฟเขียวปรับเกณฑ์แต่งตั้ง ผอ.สพท. (27 มี.ค. 57)

อ่านรายละเอียด

ก.ค.ศ.ไฟเขียวปรับเกณฑ์แต่งตั้ง ผอ.สพท. (27 มี.ค. 57)

อ่านรายละเอียด

ก.ค.ศ. คลอดเกณฑ์คัด ผอเขต เร่งสรรหาโดยเร็ว (24 ก.พ. 57)

อ่านรายละเอียด

ก.ค.ศ. คลอดเกณฑ์คัด ผอเขต เร่งสรรหาโดยเร็ว (24 ก.พ. 57)

อ่านรายละเอียด

เตรียมประกาศปฏิทินสอบครูผู้ช่วย (13 ก.พ. 57)

อ่านรายละเอียด

เตรียมประกาศปฏิทินสอบครูผู้ช่วย (13 ก.พ. 57)

อ่านรายละเอียด

คุรุสภาสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น (5 ก.พ. 57)

อ่านรายละเอียด

คุรุสภาสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น (5 ก.พ. 57)

อ่านรายละเอียด

ปรับเกณฑ์ขอ/ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการศึกษา (28 ม.ค. 57)

อ่านรายละเอียด

ปรับเกณฑ์ขอ/ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการศึกษา (28 ม.ค. 57)

อ่านรายละเอียด
การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ.( 14 ม.ค. 57)
อ่านรายละเอียด
การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ.( 14 ม.ค. 57)
อ่านรายละเอียด

อบรมต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (5 ม.ค. 57)

อ่านรายละเอียด

อบรมต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (5 ม.ค. 57)

อ่านรายละเอียด
 
 [1] [2] [3] [4] [5] [6] >>
Untitled Document
 
บ้านสอบครูขอเชิญทุกท่าน
เข้าร่วมเป็นสมาชิกบ้านโดย
ท่านสามารถเลือกที่จะสมัคร
เป็นสมาชิกทั่วไปและหรือเป็น
สมาชิกประเภท VIP ภายใต้
เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์...


     
   
   
   
   
   
     
 
                                                                                                                Copyright. & Created by Mr.Borworn Taesarin