Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
ห้องข่าวด่วน

ก.ค.ศ. คลอด ปฏิทินสอบ ผอ.เขตพื้นที่ (18 เม.ย. 57)

อ่านรายละเอียด

ก.ค.ศ. คลอด ปฏิทินสอบ ผอ.เขตพื้นที่ (18 เม.ย. 57)

อ่านรายละเอียด

ก.ค.ศ.ไฟเขียวปรับเกณฑ์แต่งตั้ง ผอ.สพท. (27 มี.ค. 57)

อ่านรายละเอียด

ก.ค.ศ.ไฟเขียวปรับเกณฑ์แต่งตั้ง ผอ.สพท. (27 มี.ค. 57)

อ่านรายละเอียด

ก.ค.ศ. คลอดเกณฑ์คัด ผอเขต เร่งสรรหาโดยเร็ว (24 ก.พ. 57)

อ่านรายละเอียด

ก.ค.ศ. คลอดเกณฑ์คัด ผอเขต เร่งสรรหาโดยเร็ว (24 ก.พ. 57)

อ่านรายละเอียด

เตรียมประกาศปฏิทินสอบครูผู้ช่วย (13 ก.พ. 57)

อ่านรายละเอียด

เตรียมประกาศปฏิทินสอบครูผู้ช่วย (13 ก.พ. 57)

อ่านรายละเอียด

คุรุสภาสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น (5 ก.พ. 57)

อ่านรายละเอียด

คุรุสภาสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น (5 ก.พ. 57)

อ่านรายละเอียด

ปรับเกณฑ์ขอ/ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการศึกษา (28 ม.ค. 57)

อ่านรายละเอียด

ปรับเกณฑ์ขอ/ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการศึกษา (28 ม.ค. 57)

อ่านรายละเอียด
การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ.( 14 ม.ค. 57)
อ่านรายละเอียด
การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ.( 14 ม.ค. 57)
อ่านรายละเอียด

อบรมต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (5 ม.ค. 57)

อ่านรายละเอียด

อบรมต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (5 ม.ค. 57)

อ่านรายละเอียด

การขึ้นทะเบียน/ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการศึกษา (17 ธ.ค. 56)

อ่านรายละเอียด

การขึ้นทะเบียน/ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการศึกษา (17 ธ.ค. 56)

อ่านรายละเอียด

ทบทวนความจำปรับเพิ่มเงินเดือน/ค่าจ้าง 1 ม.ค.57 (7 ธ.ค. 56)

อ่านรายละเอียด

ทบทวนความจำปรับเพิ่มเงินเดือน/ค่าจ้าง 1 ม.ค.57 (7 ธ.ค. 56)

อ่านรายละเอียด

อ.ก.ค.ศ.เปิดสอบครูผู้ช่วย 4.7พันอัตรา (27 พ.ย. 56)

อ่านรายละเอียด

อ.ก.ค.ศ.เปิดสอบครูผู้ช่วย 4.7พันอัตรา (27 พ.ย. 56)

อ่านรายละเอียด

ย้ายและแต่งตั้ง ผอ.สพท./รอง ผอ.สพท. (1 พ.ย. 2556)

อ่านรายละเอียด

ย้ายและแต่งตั้ง ผอ.สพท./รอง ผอ.สพท. (1 พ.ย. 2556)

อ่านรายละเอียด

พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (14 ต.ค. 56)

อ่านรายละเอียด

พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (14 ต.ค. 56)

อ่านรายละเอียด

ร่างแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2557 (8 ต.ค. 56)

อ่านรายละเอียด

ร่างแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2557 (8 ต.ค. 56)

อ่านรายละเอียด

แจ้งผลการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ 2554(27 ก.ย. 56)

อ่านรายละเอียด

แจ้งผลการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ 2554(27 ก.ย. 56)

อ่านรายละเอียด

WEF กับการจัดอันดับการศึกษาไทยในเวทีโลก (16 ก.ย. 56)

อ่านรายละเอียด

WEF กับการจัดอันดับการศึกษาไทยในเวทีโลก (16 ก.ย. 56)

อ่านรายละเอียด

มติ ครม. แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด ศธ. ( 5 ก.ย. 56)

อ่านรายละเอียด

มติ ครม. แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด ศธ. ( 5 ก.ย. 56)

อ่านรายละเอียด

การพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี 2555 (21 ส.ค. 56)

อ่านรายละเอียด

การพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี 2555 (21 ส.ค. 56)

อ่านรายละเอียด

8 นโยบายการศึกษา โดย รมว.ศธ. (จาตุรนต์ ฉายแสง) (3 ส.ค. 56)  

อ่านรายละเอียด

8 นโยบายการศึกษา โดย รมว.ศธ. (จาตุรนต์ ฉายแสง) (3 ส.ค. 56)  

อ่านรายละเอียด

ก.ค.ศ. ปรับหลักเกณฑ์ขอวิทยฐานะ ว.5 (31 ก.ค. 56)  

อ่านรายละเอียด

ก.ค.ศ. ปรับหลักเกณฑ์ขอวิทยฐานะ ว.5 (31 ก.ค. 56)  

อ่านรายละเอียด
 
 [1] [2] [3] [4] [5] [6] >>
Untitled Document
 
บ้านสอบครูขอเชิญทุกท่าน
เข้าร่วมเป็นสมาชิกบ้านโดย
ท่านสามารถเลือกที่จะสมัคร
เป็นสมาชิกทั่วไปและหรือเป็น
สมาชิกประเภท VIP ภายใต้
เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์...


     
   
   
   
   
   
     
 
                                                                                                                Copyright. & Created by Mr.Borworn Taesarin