ค้นหา

การโหลดชุดฝึกอบรม

 ตั้งกระทู้ใหม่  กระดานถามมา-ตอบไป

การโหลดไฟล์ชุดเรียนรู้ด้วยตนเองการพัฒนาสมรรถนะบริหารการศึกษา


เงื่อนไข ; ท่านต้องสมัครเป็นสมาชิกทั่วไปก่อน


1. คลิกสมัครสมาชิกทั่วไปก่อน  


2. แจ้งความประสงค์การปรับระดับเป็นสมาชิกวีไอพี


3. เมื่อตรวจสอบและปรับระดับสมาชิกให้แล้วจะแจ้งการใช้งานทางอีเมล์


4. สมาชิกวีไอพี ทำการ Log in เข้าระบบจึงจะดาวน์โหลดได้ แสดงความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษรตามที่เห็นด้านบน