ค้นหา

-

สพฐ.ซักซ้อมความเข้าใจเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียน

สพฐ.ซักซ้อมความเข้าใจเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียน

ศธ. ทำความเข้าใจ-พัฒนาครู รองรับหลักสูตรฐานสมรรถนะ

ศธ. ทำความเข้าใจ-พัฒนาครู รองรับหลักสูตรฐานสมรรถนะ

kickoff นำร่องใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะใน 265 โรงเรียน

kickoff นำร่องใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะใน 265 โรงเรียน