ค้นหา

-

รัฐสภา ไฟเขียวร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.....

รัฐสภา ไฟเขียวร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.....

ครม.เห็นชอบเพิ่ม 11 พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (รวม 19 จังหวัด)

ครม.เห็นชอบเพิ่ม 11 พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (รวม 19 จังหวัด)

ถกบอร์ดสภาการศึกษาวางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด

 ถกบอร์ดสภาการศึกษาวางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด