ค้นหา

การใช้ดุลพินิจย้ายข้าราชการคำนึงถึงหลักแห่งความได้สัดส่วน

 

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น