ค้นหา

คุก 5 ปี! อดีตผอ.รร.ขยายเวลาสร้างอาคารเรียนมิชอบ

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เผยแพร่ความคืบหน้าผลคดีกล่าวหา นายเจตน์ หรือ เจตน์ศิริ ทิพย์มาบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเหนือวิทยา อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาให้แก่ผู้รับจ้าง เกินระยะเวลาตามสัญญาจ้างโดยมิชอบ  

ซึ่งถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช. ลงมติชี้มูลความผิดทางอาญาตาม ป.อ. มาตรา 151 ,  157  ตั้งแต่เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563  ที่ผ่านมา 

ล่าสุด เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 มีคำพิพากษาว่า นายเจตน์ หรือ เจตน์ศิริ ทิพย์มาบุตร  จำเลยมีความผิดตามมาตรา 151 

จำคุก 5 ปี ยกข้อหาอื่น 

เบื้องต้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีการประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 ลงมติเห็นชอบในการที่อัยการสูงสุด (อสส.) จะไม่อุทธรณ์คำพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 ดังกล่าว  

ทั้งนี้ คดียังไม่สิ้นสุด จำเลย มีสิทธิ์ต่อสู้คดีเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในชั้นศาลที่สูงกว่านี้ได้อีก

สำหรับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 ระบุว่า ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด ๆ ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่รัฐ เทศบาล สุขาภิบาลหรือเจ้าของทรัพย์นั้น ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท 

ป.ป.ช.เผยแพร่ความคืบหน้าคดีกล่าวหา 'เจตน์ หรือ เจตน์ศิริ ทิพย์มาบุตรอดีตผอ.โรงเรียนวังเหนือวิทยา ลำปาง ขยายระยะเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนให้ผู้รับจ้างเกินระยะเวลาตามสัญญาโดยมิชอบ  ล่าสุด ศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาค 5 พิพากษาลงโทษจำคุก ปี ไม่รอลงอาญา 

ที่มา ; สำนักข่าวอิสรา วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น