ค้นหา

คุรุสภาเตรียมพร้อมออกใบอนุญาตสอบบรรจุครูผู้ช่วยปี 67

ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประกาศกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567 โดยเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 8-14 พฤษภาคม นั้น ขณะนี้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้เตรียมความพร้อมออกใบอนุญาตให้แก่นิสิต นักศึกษาในหลักสูตรที่คุรุสภารับรอง ที่จะสำเร็จการศึกษาในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคมนี้ กว่า 50,000 ราย เพื่อให้มีเอกสารใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูไปใช้ในการสมัครสอบแข่งขันครั้งนี้  และสังกัดอื่นๆ ที่จะเปิดรับสมัคร

 

“คุรุสภา ได้เตรียมความพร้อม เพื่อดำเนินการออกใบอนุญาตฯ ได้อย่างรวดเร็ว และอำนวยความสะดวกแก่นิสิต นักศึกษาและผู้มีใบประกอบวิชาชีพครูที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหมดอายุ โดยเตรียมพนักงานเจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในการตรวจคำขอขึ้นทะเบียนและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผ่านระบบ KSP Self-Service ในช่วงวันที่ 1-14 พฤษภาคมไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม เพื่อความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ขอให้ผู้ที่จะยื่นคำขอสมัครเข้าใช้ระบบ KSP Self-Service ล่วงหน้า เมื่อมหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษามายังคุรุสภา นักศึกษาได้รับเลขที่ upload จากมหาวิทยาลัย หนังสือรับรองคุณวุฒิ และ Transcript ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครู (P-License) พร้อมชำระค่าธรรมเนียมให้เรียบร้อย ซึ่งใบ P-License นี้ สามารถนำไปใช้สมัครสอบครั้งนี้ได้เลย สำหรับผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูอยู่แล้ว และจะสมัครสอบแข่งขันครั้งนี้ ขอเตือนให้ท่าน ตรวจสอบว่าใบอนุญาตใกล้หมดอายุหรือยัง เพื่อยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ได้ทันต่อการนำไปใช้สมัคร”เลขาธิการคุรุสภากล่าว 

ผศ.ดร.อมลวรรณ กล่าวด้วยว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ประสานขอให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ส่งข้อมูลรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้วเข้ามาในระบบของคุรุสภาโดยเร็ว     ซึ่งหลังจากที่ได้รับคำขอจากผู้ยื่นผ่านระบบ KSP Self-service แล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานเบื้องต้น เมื่อได้รับเอกสารครบถ้วนถูกต้องจึงจะดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ หากเอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้อง จะมีการแจ้งเตือนเข้าไปในระบบและให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม ดังนั้น ขอให้ผู้ที่ยื่นคำขอแล้ว เข้าไปตรวจสอบว่ามีการขอเอกสารเพิ่มเติมหรือไม่ เพราะหากผู้ยื่นคำขอไม่ตรวจสอบสถานะและส่งเอกสารเพิ่มเติมให้เรียบร้อย จะส่งผลให้คำขอดังกล่าวค้างอยู่ในระบบและไม่ได้รับใบอนุญาต ซึ่งการออกใบอนุญาตฯ ของคุรุสภานี้ จะดำเนินการอย่างละเอียด รอบคอบ เพื่อให้ได้ “ครูดี มีคุณภาพ” สู่ระบบการศึกษา ตามนโยบายเรียนดี มีความสุข ของ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ หากพบปัญหาในการยื่นคำขอสามารถสอบถามผ่าน Call Center: 0-2304 -9899 หรือสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ตามภูมิลำเนาหรือสถานศึกษาที่สอน หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th 

“อมลวรรณ” ยันออกตั๋วครูได้ทัน สพฐ.เปิดสมัครสอบแข่งขัน 8-14 พ.ค.นี้ มั่นใจคัดกรอง “ครูดี มีคุณภาพ” สู่ระบบการศึกษา ตามนโยบายเรียนดี มีความสุข

ที่มา ; มติชนออนไลน์  วันที่ 30 เมษายน 2567