ค้นหา

สพฐ.แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2567

 

สพฐ.แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2567 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงหลายรายการต่างจากเกณฑ์เดิมฯ เช่น

 -กำหนดขนาดสถานศึกษา (เล็ก กลาง ใหญ่ ใหญ่พิเศษ) ตามจำนวนนักเรียน 10 มิถุนายน 2567

 -กำหนดรายละเอียดตัวชี้วัดคะแนนประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพ

 

คลิกรายละเอียด

https://drive.google.com/file/d/1fd7O-TggHjAkh4YJcLQte4sLg1wl94-a/view?usp=sharing

 

ที่มา ; สพร.สพฐ.