ค้นหา

กรุงเทพมหานครสอบแข่งขันรับราชการ ครั้งที่ ๑-๒๕๖๗

 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗  

  @ตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

   - ตำแหน่งประเภททั่วไปปฏิบัติงาน

   - ตำแหน่งประเภทวิชาการปฏิบัติการ  

 

  @กำหนดการรับสมัครข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

   - รับสมัคร วันที่ 1-2๘ มิถุนายน 2567 (ทางอินเตอร์เน็ต)    

 

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 1/2567 สำหรับผู้ที่มีหนังสือรับรองผลภาค ก ของ กรุงเทพมหานคร หรือ สำนักงาน ก.พ. ครับ รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://ksb.bangkok.go.th หรือ ลิงก์ด้านล่างนี้

 

คลิก ประกาศสอบ >>>