ค้นหา

เทคนิคการสร้างพลังและแรงจูงใจ

 วิธีทำให้ตัวเองมีไฟตลอดเวลา
  

https://www.youtube.com/watch?v=q-vllfwxwH8

 

ทำยังไงให้เลิกขี้เกียจ

https://www.youtube.com/watch?v=wIlyXLiHRks

 

 

ขี้เกียจอ่านหนังสือทำยังไงดี

https://www.youtube.com/watch?v=bCWnr5cNGSw

ความเห็นของผู้ชม