ค้นหา

สมองกับความคิด และความจำ

วิวัฒนาการสมองของมนุษย์

 

https://youtu.be/6DYXpk-L90c

 

การทำงานของสมอง

https://youtu.be/TZ6n0dX0n6c

 

มารู้จักสมองกันเถอะ

https://youtu.be/hQW8HGJVcyg

 

สรุป โครงสร้างและหน้าที่ของสมอง

https://youtu.be/Sb6LbDgdAgc

 

ไขความลับของ สมอง

 

https://youtu.be/L4mbL9Q_Gag

 

สมองกับการคิด1

https://youtu.be/hVsH_q2vsas

 

สมองกับการคิด2

https://youtu.be/MudpJvmqacQ

 

กระบวนการคิด

https://youtu.be/ibrElsRFPHo

 

 

ความสำคัญของการคิด

https://youtu.be/UU6UIVdrLQI

 

4 ขั้นตอนวิธีจัดการกับความคิดอารมณ์ความคิด

https://youtu.be/nHRqt-VQ3FM

 

เคล็ดลับความจำดี (เคล็ดที่ 1) - การใช้ภาพ

https://youtu.be/YYto02SRK_E

 

เคล็ดลับความจำดี (เคล็ดที่ 2) - การแบ่งปัน

https://youtu.be/l4pLADCLPP0

 

เคล็ดลับความจำดี (เคล็ดที่ 3) - วิธีจำศัพท์ภาษาต่างประเทศ

https://youtu.be/dcIqgvPgS28

 

เคล็ดลับความจำดี (เคล็ดที่ 4) - จำลิสต์สิ่งต่างๆ

https://youtu.be/yVO8AxmdVe4

 

10 วิธีดูแลสมองให้เฉียบแหลม

https://youtu.be/E8UH9TG1Cik

 

7 เคล็ดลับง่ายๆ ในการพัฒนาสมองให้ดีขึ้น

https://youtu.be/AlXNLFN7-Bg

 

เทคนิค จูนสมองให้ฉลาดขึ้นใน 30 วินาที

 

https://youtu.be/BIfMz1IFBTk

 

สมองตื้อควรทำอย่างไร

https://youtu.be/UUvKNtpTtwI

 

ก่อนฝึกสมอง 5 ด้านมาทำความเข้าใจกันก่อน

https://youtu.be/-IoeewtF2tY 

 

Temporal Lobe สมองส่วนที่ควบคุมการฟัง

https://youtu.be/Eyd9f1GU0hE

 

Occipital Lobe สมองส่วนที่ควบคุมการมอง

https://youtu.be/NbIKQzOCbko

 

Parietal Lobe  สมองส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวและประสาทสัมผัส

https://youtu.be/Nm-wBcICFXQ

 

Frontal Lobe สมองส่วนที่ควบคุมสมาธิและ Executive Function

https://youtu.be/4h9bebfU4rI

 

ฝึกสมอง พัฒนาสมาธิ

https://youtu.be/Ko73ADKexZI

 

ดนตรีและการเคลื่อนไหว กับการพัฒนาทักษะสมอง EF

https://youtu.be/4JQdXkk6dTY

 

กิจกรรมกระตุ้นสมองและความจำ

https://youtu.be/ZFkFyahlfyw

 

เทคนิคฝึกสมองให้อ่อนเยาว์

https://youtu.be/a783RWGT5Dg

ความเห็นของผู้ชม