ค้นหา

แผนปฏิบัติการด้านการผลิตและการพัฒนากำลังคนด้านอาชีพ

แผนปฏิบัติการด้านการผลิตและการพัฒนากำลังคนด้านอาชีพ 7 ด้าน

   - ด้านโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐาน

   - ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

   - ด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

   - ด้าน ICT 

   - ด้านอาหารและการเกษตร

   - ด้านปิโตรเคมี

   - ด้านแม่พิมพ์ 

คลิก ร่างแผนปฏิบัติการด้านการผลิตและการพัฒนากำลังคนด้านอาชีพ 7 ด้าน

ความเห็นของผู้ชม