ค้นหา

ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรมข้าราชการพลเรือนสามัญ

ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม : กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 เผยแพร่ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม : กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

 

คลิกดูรายละเอียด

ที่มา ; ราชกิจจานุเบกษา

ความเห็นของผู้ชม