ค้นหา

ศธ. ทำความเข้าใจ-พัฒนาครู รองรับหลักสูตรฐานสมรรถนะ

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำให้ ศธ. พัฒนาและสร้างความเข้าใจกับครู ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสมรรถนะ ซึ่งครูถือเป็นหัวใจสำคัญในการถ่ายทอดหลักสูตรใหม่นี้ โดยหลักสูตรนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก เพราะได้เปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เด็กเข้าถึงสมรรถนะ

ซึ่งตนมอบหมายนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ทำความเข้าใจกับครู และจัดหลักสูตรเพื่อฝึกอบรมครูในเบื้องต้น ให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการนำร่องการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จำนวน 265 โรงเรียน ใน 8 จังหวัด พร้อมกับจัดทำแผนขยายการอบรมและสร้างความเข้าใจกับครูในโรงเรียนอื่นๆ นอกจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการด้วย เช่น โรงเรียนคุณภาพตำบล เป็นต้น

ทั้ง 265 โรงเรียนเริ่มใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในช่วงชั้นที่ 1 ป.1-ป.3 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ และคาดว่าจะใช้ระยะเวลา 3 ปี จะใช้หลักสูตรนี้ในโรงเรียนทั้งหมด แต่ถ้าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 คลี่คลาย อาจจะผลักดันได้ดีขึ้น” น.ส.ตรีนุช กล่าว 

ความเห็นของผู้ชม