ค้นหา

การกำหนดตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 

การกำหนดตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ว27/2564)

https://1drv.ms/b/s!AqUWEg16jCe7g8x7fi8DzhMf063vXw?e=x06oWT

ความเห็นของผู้ชม