ค้นหา

ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๔

ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๔

ให้เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ

   -ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ

   -หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

 

ดาวน์โหลดไฟล์

ที่มา ; สำนักงาน ก.ค.ศ.

ความเห็นของผู้ชม