ค้นหา

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 16 อาชีพ

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 11) ว่า 

ด้วยคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 ได้มีการประชุมศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับตามมาตรฐานฝีมือ และมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 ให้กำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ รวม 16 สาขา โดยใช้มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นเกณฑ์วัดค่าทักษะฝีมือ ความรู้ ความสามารถ ดังนี้ 

กลุ่มอาชีพช่างก่อสร้าง 5 สาขา
1.ช่างติดตั้งยิปซั่ม 450 – 595 บาท/วัน
2.ช่างเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 645 บาท/วัน
3.ช่างปูกระเบื้องผนังและพื้น 450- 650 บาท/วัน
4.ช่างสีอาคาร 465 -600 บาท/วัน
5.ช่างก่อและติดตั้งคอนกรีตมวลเบา 475 – 575 บาท/วัน
.
กลุ่มอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ 4 สาขา
1.ช่างเครื่องประดับ (รูปพรรณ) 450-650 บาท/วัน
2.ช่างประกอบติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ 430- 550 บาท/วัน
3.ช่างฝีมือเครื่องประดับแนวอนุรักษ์ (เทคนิคโบราณ) 525 บาท/วัน
4.ช่างเครื่องถม 625 บาท/วัน
.
กลุ่มอาชีพภาคบริการ 7 สาขา
1.นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (หัตถบำบัด) 460-575 บาท/วัน
2.ผู้ประกอบขนมอบ 400 – 505 บาท/วัน
3.พนักงานต้อนรับส่วนหน้า 440 – 565 บาท/วัน
4.พนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 440 บาท/วัน
5.ช่างแต่งผมสตรี 440 – 650 บาท/วัน
6.ช่างแต่งผมบุรุษ 430 – 630 บาท/วัน
7.การดูแลผู้สูงอายุ 500 บาท/วัน
 

 

มติชนออนไลน์ วันที่ 10 มิถุนายน 2565

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น