ค้นหา

7 แนวโน้มการศึกษาอนาคต แนะ ‘ผู้บริหาร-ครู-สถาบัน’ปรับตัว

ดร.อรรถพล สังขวาสี เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า โลกการศึกษากำลังเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าที่เคย จากการปรับปรุงเทคโนโลยี และแนวทางการเรียนรู้จากการวิจัยใหม่ๆ และการเปลี่ยนแปลงเร่งความเร็วยิ่งขึ้นจากการระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 นับจากปี 2565-2568 มีแนวโน้ม 7 เรื่องที่น่าจับตาอย่างยิ่ง เนื่องจากผู้คนให้ความสนใจเพิ่มขึ้นในสัดส่วนสูงมาก คือ

1. นำการศึกษาทางประสาทวิทยามาช่วยพัฒนาเชิงรุก ใช้ Neuroeducation วิธีการใหม่ๆ มาจัดการความท้าทายที่ไม่มีวันตกยุค ปรับกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะกับนักเรียนแต่ละคน ทั้งสอนในกลุ่มย่อย หรือใช้ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อจัดบทเรียนให้ตรงกับความต้องการในการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน ช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีผู้คนสนใจค้นหาการศึกษาทางประสาทวิทยาเพิ่มขึ้น 405%

2. ไมโครเลิร์นนิ่ง รูปแบบหนึ่งของการเรียนรู้ด้วยการทำซ้ำแบบเว้นระยะ แบ่งบทเรียนเป็นเรื่องๆ ในขนาดที่เหมาะสม และทำซ้ำตามช่วงเวลา ช่วยให้ผู้เรียนเกิดแนวคิด และทักษะใหม่ๆ รวมทั้ง ซึมซับในระยะยาว ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีการค้นหาเรื่องไมโครเลิร์นนิ่งเพิ่มขึ้น 110% หรือเพิ่มมากกว่า 2 เท่า

          3. พื้นฐานการเรียนรู้ออนไลน์ จากการวิจัยพบว่าการศึกษาออนไลน์จะกลายเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ ภายในปี 2568 เมื่อเทียบกับออฟไลน์ ออนไลน์มีต้นทุนถูกกว่า สะดวกมากกว่า และเข้าถึงผู้เรียนไม่จำกัด จึงมีศักยภาพมหาศาลในการยกระดับคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้ ในอนาคตอันใกล้ ห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 อาจออนไลน์ 100% โดยผ่านโลกเสมือนจริง

          4. แพลตฟอร์มออนไลน์มีแนวโน้มใช้อาจารย์ผู้สอนด้วยสตาร์พาวเวอร์ เป็นคนดัง แทนจ้างอาจารย์วิทยาลัย

          5. ผู้ประกอบการอิสระเปิดตัวหลักสูตรออนไลน์เพิ่มเติม เป็นระบบการจัดการการเรียนรู้แบบครบวงจร ค้นหารายวันโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 204% ในช่วง 5 ปี

          6. แพลตฟอร์มการศึกษาเฉพาะกลุ่ม เช่น หลักสูตรขั้นสูงที่ผู้เชี่ยวชาญในสาขาเทคนิคจำเป็นต้องใช้เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน การค้นหา Hack The Box เพิ่มขึ้น 493% ในช่วง 5 ปี และ

          7. จัดโฮมสกูลเพิ่มขึ้น ในสหรัฐอเมริกามีอดีตพนักงาน Google, Square และ Airbnb เริ่มพัฒนา edtech ชื่อ Outschool จับคู่นักเรียนกับครูออนไลน์ เพื่อการเรียนรู้เสมือนจริงแบบกลุ่มเล็ก พบการค้นหาคำว่า Outschool เพิ่มขึ้น 3,700% ในช่วง 5 ปี ทั้งนี้ ไทยย่อมหนีไม่พ้นที่จะเผชิญความท้าทายเหล่านี้ ผู้บริหาร ครู และสถาบันการศึกษาไทย ต้องจับตา และปรับตัว” ดร.อรรถพล กล่าว 

มติชน วันที่ 1 กันยายน 2565

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น