ค้นหา

ไฟเขียว “อมลวรรณ” นั่งเลขาธิการคุรุสภาคนใหม่

เมื่อวันที่ 21 ก.ย. น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาวาระลับเรื่องการสรรหาเลขาธิการคุรุสภา ซึ่งคณะกรรมการสรรหาได้คัดเลือกผู้เข้าสมัครรับการสรรหาจนเหลือ 3 คน โดยที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา คนใหม่ ซึ่งจะเริ่มทำสัญญาจ้างในวันที่ 3 ต.ค.นี้ ทันที สำหรับการเลือก ผศ.ดร.อมลวรรณ นั้น เนื่องจากงานของคุรุสภาเกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู และต้องทำงานเชื่อมโยงกับมหาวิทยาและสถาบันผลิตครู รวมถึงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดังนั้นจึงต้องการผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการประสานงานด้านวิชาชีพครูอย่างรอบด้าน ซึ่ง ผศ.ดร.อมลวรรณ ถือว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความเข้าใจงานวิชาชีพครูเป็นอย่างดี และ ผศ.ดร.อมลวรรณ จะเป็นข้อต่อสำคัญที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ต้องการปฏิรูปการเรียนการสอน ซึ่งในการปฏิรูปนั้นครูจะมีส่วนสำคัญอย่างมาก 

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ส่วนการคัดเลือกประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพครู (กมว.) นั้น ที่ประชุมได้มติแต่งตั้งคณะกรรมการ กมว.ชุดใหม่แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการพิจารณาคัดเลือกประธาน เนื่องจากการคัดเลือกประธาน กมว. เป็นอำนาจของรมว.ศึกษาธิการ ที่จะพิจารณา ดังนั้นตนจะเป็นผู้คัดเลือกประธาน กมว.ด้วยตนเอง โดยจะเป็นบุคคลภายในหรือภายนอกไม่ใช่ประเด็นสำคัญ เพราะในที่สุดประธาน กมว. จะต้องมีความรู้ความเข้าใจด้านมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยตนจะเร่งพิจารณาให้เร็วที่สุด เพื่อให้การขับเคลื่อนงานมาตรฐานวิชาชีพไม่สะดุด 

รมว.ศึกษาธิการ ถก วาระลับ เคาะ "อมลวรรณ" เลขาธิการคุรุสภาคนใหม่ ชี้ คุณสมบัติงานวิชาชีพครูรอบด้าน ส่วนประธาน กมว.ยังไม่พิจาณา ขอเวลาคัดเลือกเอง 

ที่มา ; เดลินิวส์ 21 กันยายน 2565

ความเห็นของผู้ชม

 แสดงความคิดเห็น